Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/271

Denne siden er ikke korrekturlest


258 i NoBnI.ANns AMT. . Hatfjelddalen herred er nærmest et fjeldlandskab, tildels med temmelig vilde fjelde og med bratte styrtninger især i den nordre del. Den meste bebyggelse ligger langs Røssvatns strande og i Vefsenelvens dal, og forøvrigt langs nogle mindre dal- fører, der fra rigsgrændsen gaar dels ned til Vefsenelven, dels til Røssvatn. I herredets nordre del ligger Røssvatns dalføre med sidedale. Det er fortsættelsen af Korgendalj”øret i Hemnes og har sit afløb gjennem samme. Dalbunden er her optaget af Røssvatn med be- byggelse, lierne og dalsænkningerne omkring samme. Røssvatn er l9O.9 km.9 stort og ligger 376 m. o. h. og i en høide af 162 m. over dalbunden ved Hatfjelddal. Her skal først omtales Vefsendalen, som i Hatfjelddalen herred dels kaldes Hatj9“elddal og længere op heder Susendalen og Heruasdalen. Vej’senelvens dalføre er Hatfje1ddalen herreds hoveddalføre, idet Vefsendalen fortsætter i I-Iatfjelddalen. Herredsgrændsen gaar over dalen omtrent 64 km. fra Mosjøen, der hvor elven for- ener sig med Store Fiplingelv. Dalen har her nordøst1ig ret- ning og er trang, græsklædt og skogbevokset. Dalbunden op- tages af den brede og sterkt strømmende elv, og bredderne er paa lange strækninger steile og enkelte steder utilgjængelige. Næsten lodret paa dalføret gaar flere dybe gjel ind i dal- siderne, de 2 største er de, hvorigjennem Gryteselven og Fiskløs- vatn“S afløb har sit leie. Hele denne egn omkring dalføret er et forrevent landskab, som det er særdeles besværligt at fare over. Fra Vefsenelvens aamot med Fiskløselven gaar dalføret mod øst og udvider sig omkring Hatfjelddalen kirke og bebygningen her. Efterat det fra øst kommende Elgsvøtns dalføre er stødt til, gaar Vefsendalen opover syd1ig som en bredere græsklædt og skogbevokset dal med slakere dalsider, indtil Unkervafns dalføre støder til. I denne del af dalen findes ogsaa nogen bebygning. Susendalen, som er en fortsættelSe af Vefsendalen, gaar imod syd, indtil den optager Lille Sus-endalen, bøier saa mod øst. Hvor Harvasbækk(m falder i Susenelven støder Haruasdalen til, og denne dal gaar østover til rigsgrændsen og videre indover i Sverige.“ Denne dal kan ansees for Vefsendalens afslutning, idet den ca. 135 km. fra Mosjøen gaar over i fjeldvidderne paa grændsen. Vefsendalen ligger vedHatfjelddalen kirke 80 km. fra havet i en høide af 214 m.; ved rigsgrændsen i Harvasdalen er høiden 616 m. Dalen er en aaben, lys skogdal med jevne sider, i de lavere dele af dalsiderne kommer fjeldet sjelden frem i dagen. Elgsvøtns dalføre gaar fra vest ved I-Iatfjelddalen kirke imod