Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/278

Denne siden er ikke korrekturlest


HATF.1E1.1)1)A1.EN HERBEr). 265 en hel del større og mindre myrer mellem vandene; det største af disse er Varnvatn. Dalbunden er i de lavere dele græsgroet og har birk og birkekrat. Den store del af Hatfjelddalen herred, som ligger nord for Vefsenelvens da1 og Unkerdalen deles ved alle disse dalfører, og landet mellem dale11e skal nedenfor omtales. Landet syd for Gjeittindskarelven, Vesterbug- ten med Røssvatn og Bjørkaadalen i nord og Unker- dalen med Unkervøtn og Vefsenelvens dal i syd naar mod øst til Sverige, mod vest grændser det til Vefsen herred. Fjeldenes længderetning er her i den østre del mod nord- vest og i den vestre del mod nordøst, og nordenfor Vefsenelv-ens sving nær Hatfjelddalen kirke har fjedstrækningen retning fra syd til nord. - Der er mange større og mindre vasdrag med hovedretning i den østre del fra øst til vest, og i den vestre del fra syd til nord; langs Røssvatns sydbred har alle elve og bækkedrag ret- ningen fra syd mod nord. Her er flere vande; det største er Unkervam; de fleste vande i den østre del har længderetning fra øst til vest. De høieste fjelde ligger i den østre del: Færbej)eld, med grændserøs nr. 2l1, er 1073 m. høi, JZIO-S’kB.Zj8Z(Z med toppene l068 m. og 103l m., Risjjeld, 1139 m., Krokj)’eld, 102O m., Stor-fjeld, 1158 m., Ar(äf)eld, trigonometrisk pnnkt, l3OO m., Amir- .fjeld, 925 m. “ Vest for Moskefjeldet som en vestlig fortsættelse af dette lig- ger Knopj)eldet, 831 m., og Hatåf)eldet med flere toppe; det tri- gonometriske punkt Store Hatten, l128 m., sees fra vest som en vældig klump med temmelig retskaarne sider. Farven er serpen- tinens brungule overfladefarve; især naar solen efter regnveir skinner paa fjeldet, ser det ud, som om den vældige hat var “overris1et med blod. Øst for Store Hatten ligger Lille Hatten 1 062 m. høi. I vest for .4mi)fleldef, 925 m., ligger Kullen, 527 ’m., paa nordsiden af Unkervatn. Herfra og vestover til Vefsenelven og mod nord til Røss- vatn er landet lavere, ca. 45O m., med mange smaatoppe, til- dels med mellemliggende myrlænde. Den største høide er i vest Valmaasen, 611 m., og i nord B-jørkaasen, 556 m. høi, ved Røssvatn. Det fra Vefsenelven nordover fra Hatfjelddalen kirke og til Røssvatn gaaende fjeld har de største høider i Klubben, 59O m., og Arkjjeld, 6l6 m. Vestligere bliver landet lavere til omkring Lille Røssvatn og Fiskløsvatn, saa bæver fjeldene sig atter vestover mod grænd-