Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/283

Denne siden er ikke korrekturlest


270 NoR1)1.AN1)s Amt Hadde o. h. Længde. Bredde xm.ɔ M. xm. Langtjern . . . 0.2 s 1.7 Skittræsken . . O .4 1 .O Røssvatn . . .190.9 374 42.0 Stekvatn . . O.3 Langvatn ........ O.2 Favnvatn ........ 6.9 Del af Rauvatn(mel. røs 213 og214) 1.0 Storbæktjern ....... 0.2 Skindfeldvatn, øvre .... 0.9 Del af Skindfeldvatn, nedre . . 0.3 Skartjern ........ O.3 Grytvatn . . . . 0.3 Fiskløsvatn . . 1.7 Lille Røssvatn . . . O.8 Del af Storvatn . . . 0.4 Del af Vefsenelven. . . 1.1 Krokvatn .... . 0.5 Ugelvatn ........ 0.5 Elgsvatn, nedre ...... 2.5 Kroktjem (syd for Elgsvatn) . 0.2 Rundtjern ........ 0.5 Stortjern . . O.3 Flat1jern . . 0.2 Ørjevatn . . 1.1 Smaavøtu . . . O.3 Gaasvatn .... . O.3 Lille Tustervatn . . . O.9 Del af 0ksfjeldvatn . . 0.5 Tustervatn . . . . 8.0 Del af Rauvatn . . . O.6 Del af Røssaaen ...-.. O.8 Hanskvatn ....... 0.3 Vand sydvest for Hanskvatn . 0.3 Kjærringvatn ....... 3.6 Gjeittindskarvatn . . . . 0.4 Gjetungvatn . . . Z . . . 0.3 Vand nord for Saksinvatn . . 0.2 R-aasen-en ...... . . 1.7 Rotnan ..... . 0.5 Del af Fremstvatn . . 0.2 Tiplingvatn, østre . . 1.5 Susenelven . . . . O.6 HarvaSbækken . . 0.3 SteinVatn . . . 0.5 491 552 441 400 450 480 516 95O 373 717 800 671 4.5 3.0 1.4 1.7 1.2 4.0 2.5 1.3 8.0 O.8 e 3.9 1.1 4.5 3.5 l.2 3.0 1.2 I(m. 0.3 O.7 18.0 2.5 0.4 O.3 1.5 0.4 0.9 O.6 0.3 2.3 0.5 1.2 0.5 O.8 O.8 l.O 1.0 O.7