Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/285

Denne siden er ikke korrekturlest


272 NORDLANDS AMT. fje1ddalen og Røssvatn rundt Arkfjeld er dyb muld og paa ler- sand; paa den mod Hatfjelddalen vendende side er der skog- klædte lier med nogle engs1aatter. Omkring Fisklosvatn og Lille Røssvatn er svagt skraanende græsklædte myrer, ligesom omkring Skrivstensbakken og over til Bjørkaasen. Fra Hatfjelddalen til Elgsva-tn og fra dette og over aasen til Unkervatn er der svagt skraanende aaslier med et dybt lag ler, grus og sand, blandet med godt mulddække i lierne, og myr paa de fladere stræknin- ger. Fra Elgsvatn til høifjeldet er der mest myr paa sandgrund; de omgivende skoglier har et bedre muldjordlag. 0mkring Rose- vatn er mest jevne lier med et skogmuldlag paa forvitret fjeld- grund, paa de fladlændte strækninger er mest myr og i elve- (lalene mest sandmoer. I Varntræskdalen og delvis ved Favn- vatn er ler dækket af muld. Area1et er saaledes udnyttet: Ager ......... O.3 km.? Eng . . . . 4.8 » , Ager og eng ....... .... 5 .1 km.? Skog .......... . . . 250.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr. . .... 2809.0 » Tí1ca1111xåc11 3o64.1 km.Ë? Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: UC1ä11=1(1. Au-1. IZ’oldighed. Byg .... 25 l. l00 l. 4 Havre . . “85 » 105 » 3 Poteter . . 3 hl. 12 hl. 4 Græsfrø . . . 8.50 kg. Hø .... 55O kg. Udsæd og det til have anvendte area1 i 1900: Byg .......... 37’ hl. Havre . . . . I . 13 » Ialt kornsæd 50 hl. Havre til grønfoder ..... 46 hl. Poteter .... . . 47I » Græsfre .... . 5 » Til -andre rodfrugter end pcYct-ør anvendtes 26 ar. AreaI af have var 38 a-r, hvoraf 25 ar anvendtes til kjøkkenhave- vækster. A “ . . 0 W I