Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/302

Denne siden er ikke korrekturlest


HA’I’FJELDDALEN HERRED. “ 289 til have. Husdyrho1d: 1 hest, 8 storfæ, 4 faar, 9 gjeter og 3 høns. Der var 2 arbeidsvogne og 1 arbeidskjærre. Mikke(jorden, gaards-nr. 7, bruge-nr. I, af skyld 3.50 mark. Udsæd i 1900: 0.60 bl. byg, 4 bl. poteter og 3 kg. græsfrø. l ar brugt til kaalrabi og 1.1O ar til have, deraf 0.2 ar til kjøkken- havevækster. Husdyrhold: 1 hest, 9 storfæ, 8 faar, 17 gjeter og 5 høns. Der var 1 arbeidsvogn. ’ Ø)îjedalen skal ligesom Ørjevatn efter sagnet have navn efter en jemtlænding ØVîjan, som i midten af det 17de aarhundrede ryd- dede her, men snart blev fordrevet af flnnerne. Efterat finnerne to gange havde afbrændt hans huse, flyttede han, efter sa-gnet, til Rauen. Gaards-nr. 9, brugs-nr. 1, af skyld 3.72 mark. Udsæd i 1900: 3 hl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 1 hest, 15 storfæ, 11 faar, 23 gjeter og 3 høns. Der var 1 arbeids- kjærre Unkervatnet ligger ved et vand.af samme navn. Et i vandet udstikkende nes heder efter kartet Unkerneset og afiøbse1ven Un- kerelven. Gaards-nr. 36, bruge-nr. 1, af skyld 3.50 mark. Ud- sæd i 1900: 1.00 hl. byg, O.5O hl. havre til grønfoder, 8.5O bl. poteter. 0.15 a-r brugt til turnips. Husdyrhold: 12 storfæ, 7 faar, 5 gjeter og 8 høns. Der var l arbeidskjærre. Røssvasholm-en er en større ø i den sydlige del af Røssvatn. Første led i dette navn har man ogsaa i Røssaaen, afløbselven for Røssvatn og Tustervatn gjennem Korgen Sogn i Hemnes til Ser-ranen. Forkla1-ingen usikker; kunde være RødWs“- af ruð, ryd- ning, ryddet sted. Gaards-nr. 48, bruge-nr. 1, af skyld 4.9O mark. Udsæd i 1900: O.5O hl. havre til grønfoder, 5.6O hl. po- teter. Husdyrho1d: 1hest, 5 storfæ, 6 faar, 4 gjeter og 3 høns. Der var l arbeidskjærre. Røssvasholmen gaard ligger vakkert i sydheldingen paa den skogrige ø med tømmerbygninger. Da englænderne var eiere, blev der en tid tænkt paa at gjøre øen til en vildsvinø. Paa øen er der flere gode fiskevande. Skjaaviken, af sh;jaa, skur, tørrehus, gaards-nr. 78, brugs-nr. 1, af skyld 3.06 mark, har l husmandsplads. Udsæd i 1900: l.OO hl. byg, 3.50 hl. havre til grønfoder, 7.5O hl. poteter. 2 ar brugt til kaalrabi, 2 ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 20 stor-fæ, 16 faar, 13 gjeter, 8 reusdyr og 8 høns. Der var 1 arbeidsvogn og 4 arbeidskjærrer. Af de 74 eiendomme med matrikulsky1d fra 1 til 3 mark, har disse 15 eiendomme mellem 2 til 3 mark: 1Solberg, præstegaarden, er før omtalt. Gaards-nr. 8, brugs- nr. 1, Kvalpskarmoen, af skyld 2.84 mark. Gaards-nr. 28, brugs- nr. 2, Kroken, af skyld 2.4O mark. Gaards-nr. 31, brugs-nr. 1, 19 - Nordlands amt I11.