Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/303

Denne siden er ikke korrekturlest


290 “ NORDLANDS AMT. Tjolmen, af skyld 2.40 mark. Gaards-nr. 50, brugs-nr. 1, Kraf- aam, af skyld 2.75 mark. Gaards-nr. 51, brugs-nr. 1, Krutneset, af skyld 2.40 mark. “Gaards-nr. 58, brugs-nr. 1, Varntræsken, af skyld 2.58 mark. Gaards-nr. 58, brugs-nr. 2, Varntræsken, af skyld 2.58 mark. Gaa1-ds-nr. 65, brugs-nr. 1, Sundsaasen, af skyld 2.19 mark. Gaards-n1-. 66, brugs-nr. 1, Tortenlien, af skyld 2.62 mark. G“aards-nr. 79, brugs-nr. l, Ruderaasen, af skyld 2.4O mark. Gaards-nr. 80, brugs-nr. 1, Grolien, af skyld 2.19 mark. Gaarde- nr. 83, brugs-nr. 1, 2lUølkarlien, af skyld 2.62 mark. Gaards-nr. 84, brugs-nr. 1, Gryteselven, af skyld 2.19 mark. Gaards-nr. 84, brugs-nr. 2, Gryteslien, af skyld 2.19 mark. Hatfjelddalen har ingen meget gamle gaa rdnavne. Gaardnavne efter O. Rygh.- Atte-)-lien sigter til, at gaarden ligger paa nordsiden af en høi fjeldli. n T)“olm-en kommer af finsk öoalme, smalt sted i en sjø. Gaar- den ligger ved en smal indsnevring paa midten af Unkervatn. Skarmodalen er paastaaet at være feil for Skalmodalen, af svensk skale, ringningsplads for bjørn. Gaardsmarken er maaske rettere Gardsmarken1; den skal have navn af et rengjærde. Ugelvatnet, lige ved et vand af samme navn, kommer af fuglenavnet ug1a. Krutaaen har navn efter en elv af samme navn. Elven kom- mer fra Krutfjeldet. Vamtræsken ligger ved en aa-, der kommer fra Varnvatn. Sidste led er det i svenske indsjønavne brugelige trdsk. Varm;atn ligger ved et vand af samme navn. Bessedør ligger ved Bessedørelvens udløb. Indeholder maa- ske et elvenavn Bessa. Tortenlien, af turt, en fjeldplante, son(:hus alpim1-s“. Tustervatnet. Første led er maaske tustr, busket, vantrevet træ, særlig gran. Storlien kaldes Tuven. Daglignavnet er þújr = þúja, tue, her ve1 sigtende til et fjeld nær gaarden. Mjølkarl-im kommer vel af mjølkar, en, som melke1“. Navnet betegner vel en melkeplads, stǫðull. I Hatfje1ddalen er der gravhauge. Paa IfiarWeldneset to hauge, paa Shogholmen i Røssvatn én haug, ved gaarden Gruben to hauge. Der siges ogsaa at være gravhauge paa Røssholmen. Om oldfund i Hatfjelddalen er før berettet (bind II, pag. 778), og det synes efter dette at være saa, at der har boet folk