Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/306

Denne siden er ikke korrekturlest


HATFJELDDALEN HERRED. 293 Røssuatu, Favnvatn, Krutvat“n, UnkeWrvatn og flere vande trafi- keres om sommeren med baad, ligesom de om vinteren har be- tydning som mellemled i vinterveiene. Hatfjelddalen herred var i 1902 delt i 14 sko1ekredse med 210 undervisningsberettigede børn og 5 lærere. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne in d- tægt for 1906 130 65O kr., formuen 11915O kr. Samlet her- redsskat for 1906 var 6 18O kr., fordelt paa 417 skatydere. Alstahaug hen-red. Alstahaug herred (91.8 km.2, i 189l 1 65O indbyggere, i 1900 1 685 indbyggere) udgjør Alstahaug Sogn af Alstahaug præstegjeld. Herredet udgjør en del af Alstahaug lensmandsdistx“ikt og Alsta- haug thinglag. Herredets gamle navn er Alstarhaugr, sammensat med geni- tiv af ønavnet Alǫst og haugr, haug; det er egentlig navn paa den gaard, hvorpaa kirken staar. Alstahaug herred bestaar af øer og indbefatter omtrent halv- parten af den betydelige ø .“1lsten med udenfor1iggende, mindre øer. Alstahaug kirke ligger paa den søndre del af Alsten under 65O 53’ 2O“ nordlig bredde og lo 4O‘ 45“ længde øst for Kristiania meridian. Herredets udstrækning fra nord til syd er l5.5 km. og fra øst til vest 3O.5 km. Den største længde fra nordøst (skaret øst for Stor-tind) til sydvest (Husvær) er 32 km., og største bredde fra sydøst (Storholmen) mod nordvest (Svinøenj er 1O km. Herredet omgives af Herø, Stamnes og ]Íjøtta herreder. Alstahaug herreds samlede areal, 91.8 km.2, er øer. Der er intet fastland. Alstahaug herred har 620 øer og 385 boer og skjær. Øer i havet: m.- Del af Alstenø . . . 66.3 Blomsøen. . . 8.9