Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/307

Denne siden er ikke korrekturlest


294 NORDLANDS AMT. Km.C Svinøen . . O.8 Valløen . . . 0.2t Skarvøen . . . O.3 Slaatterøen . . 0.2 Valøen . . 0.2 Buøen . . . . 0.3 Slaatterøen . . . O.2 Kvithammeren . . O.8 Alterøerne . . . 0.2 Buøen . . . . O.7 Aakerøen . . . O.7 Brasøen . . O.7 Præstøen . . O.8 Risøen . 0.2 Buøen . . 0.2 Husvær . . O.7 Brynøen . . . . . . 0.2 Vaagøen- .......... O.4 598 smaaøer, 385 boer og skjær ; . 9.8 9l.8 Alstahaug herred bestaar som nævnt af øer; hovedøen ligger paa nordvestsiden af Vefsenfjorden. Denne største ø er Alsfen, hvoraf den søndre del tilhører Alstahaug herred; resten tilhører Stamnes og Tjøtta herreder. Hele øen ALsten er 127.7 km.9 Den del af øen, der tilhører Alstahaug herred, begrændses i sydøst af Vefsenfjorden og Haug-sfjorden og i nordvest af Alsta- haugfjorden; dens længderetning er fra nordøst mod sydvest.. Øens bred-de er i den nordre del ved herredsgrændsen 8.3 km., og herfra smalner den mod sydvest til sydvestspidsen ved Haugsneset. Den største del af øen optager de Syn søstre, der fra grændserne mod Stamnes og Tjøtta gaar mod sydvest. Denne mærkelige række af tinder heder i retning fra nord- øst til sydvest: Stortind, trigonometrisk punkt, 1066 m., Øm- tuen, 1008 m., Gryt1foten, 1038 m., Tvillingerne, nordre 962 m., søndre 979 m., Kva“stind, 1008 m., og Breitind, trigonometrisk punkt, 902 m.; de er adskilte ved botner og skar, der ligger 75O-825 m. o. h. Fjeldryggen strækker sig omtrent paral- lelt med øenS sydøstre strand i omtrent 2 k1n.s afstand fra samme. Navnene paa de Syn Søstre som er angivne ovenfor efter kartet, benævnes delvis med andre navne; fra nordøst mod syd- vest saaledes: