Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/311

Denne siden er ikke korrekturlest


298 NORDLANDS AMT. I det trange sund mellem Præstøen og Brasøen er ogsaa anker- plads for smaafartøier. Strømmen her er strid. Dybden er fra 13 til 23 m. straks syd for Buøen. “ øst for Kinnerøen og Kalvøen, mellem Nordre Kluboen og Lamm- holmen, er ogsaa ankerplads for smaafartøier. Dybden er fra 15 til 17 m. med sandbund. Mellem Almenningen og Draget er anke1-plads for smaafartøier. Strømmen i Alstahaug herred er i regelen strid. Jordsmonnet i Alstahaug er dels sand, dels sandblandet ler og derhos myr. Paa øerne er der for det meste torv og paa de lavere øer ofte skjælsand; jordsmonneter som regel saa grundt, at græs og korn brænder bort i tørre sommere. Area1et er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.4 km.2 Eng . . . “ . . . . 3.7 »- Ager og eng ......... . . . . 5.1 km.2 Udmark, snaufjeld, indsjøer o. s. v. ..... 86.7 » Tilsammen 91.8 km.’ Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd. Av1. Fo1dighed. Byg .... 4O à 5O l. 275 1. 6 Blandkorn . . 45 a 60 » 25O » 5 Havre . . . 5O a 6O » 30O » 6 Poteter . . . 3.60 å 4 hl. 2O a 30 hl. 6.5 Græsfrø . . 2 kg. Hø .... 280 à 300 kg. Udsæd og det til have anvendte areal i 1900í Byg .......... 123 hl. Havre . . . 68 » Blandkorn . ..... 16 » Ialt kornsæd 207 hl. Vikker .......... I hl. Poteter .... . . 937 » Havre til grønfoder . . 23 »