Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/314

Denne siden er ikke korrekturlest


ALSTAI-1AUG I-1ERRED. 301 kede strøg. Bunden bestaar dels af aur og dels af ler, ovenpaa hvilken der er et lag torvmyr. Flekvis er -“disse myrer bløde, men i det store taget farbare. De blir mere og mere opdyrkede, og de er som regel ikke vanskelige at dyrke, da der er heldning for afgrøftning. Fremdeles er paa Alsten mindre myrer fra Alstadhaug kirke og nordover mod Søvikmoen, vest for Hamnes og paa Rakneset. Paa Blom.s-øen er der mindre myrhalser omtrent hele øen over, ligeledes paa Aakerøen, Buøen og enkelte af de andre eer. Myrerne benyttes som havnegang og til brændtorv, der tages mange steder til befolkningens behov, men lidet til salg. Myrvold og G-orvik har udmærket torv. Flere steder, som paa Stokka, sælges torv; der betales kr. 1.00 til kr. 1.20 for 100 kg. Torven er i det hele af forskjellig beskaffenhed. Multer er der enkelte steder i Alstahaug herred, men ikkei nogen mængde. Jagt. I Alstahaug er af og til mange ryper om høsten. Der er talrige sjøfugle, som efugl, maase, teist, skarv, lom og forskjellige ænder og gjæs. Undergrunden i den flade og lavtliggende strandflade paa Alstenøen paa begge sider af de Syv søstre har mægtige kalk- drag, som paa strækningen fra Sandnessjøen til Alstahaug kirke stryger i nordøstlig retning. Paa Buøens kisforekomster i Alstahaug var omkring 1860- aarene en ikke liden drift; de blev undersøgt en kort tid, men varig drift er ikke kommen istand. Fiskeri. Der fiskes hele aaret igjennem i Alstahaug her- red, og gjenstand for flsl(eri er torsk, sei, uer, hyse, kveite og fiyndre. Der fiskes med forskjellige baade, fra torumsbaade op til otringer, med liner,“ dybsagn og garn. Torsk og sei tilvirkes som regel til tørflsk eller rundfisk; uer og kveite saltes og henyttes mest i husholdningen. De faar som regel kogefisk, og der fiskes ud for de fleste gaarde. Fra først af mai til udgangen af oktober drives kystfiske ude i havskjærene, Floholmen og Indreholmeme, nogle mil til- havs. Fisket foregaar med otringer og halvfemterums baade. Der er 5 ishuse. Efter nytaar drager en stor del af befolkningen paa Lofot- fiske eller til nærmere vær, Skibaatsvær, Aasvær, Trænen og Myken Fedsildfisket er ujevnt, af og til det vigtigste.