Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/316

Denne siden er ikke korrekturlest


A1.STAHAUG HERHE1). 303 Slaatte1Íøen med 1 plads. W Svinøen med 1 plads. Aake-men med 2 gaarde og 5 p1adse. Buøen med 2 gaarde og 2 pladse. Sanderøen med 1 gaard. 2Vilsholmen med 1 plads. Præstholmen med l plads. Storholmen med l plads. Bra-søen med 4 gaarde og 7 pladse. Præstoen med 4 gaarde og 4 pladse. Sveøen med 1 gaard og 1 plads. Diggevær med 1 plads. Grønland med l plads. Husvær med 3 gaarde og 5 pladse. Almenningen med 1 gaard og 1 plads. Dr-aget med 1 plads. Langøen med 1 gaard og 2 pladse. Emorsøen med 2 p1adse. Brynøen med 5 pladse. Maasøen med 2 pladse. Husene er en eller toetages træbygninger, ofte panele(le og rød- eller gulmalede med tagtækning af torv eller spaan. Befo1kningen er saagodtsom udelukkende norsk, der er kun et par kvæner og finner. 1 Alstahaug herreds matrikulskyld er 265.29 mark. Alstahaug herred har ifølge den trykte matriku1fortegnelse 28 gaardsnummere, hvilke efter herredets nuværende matriku1- skyld havde en gjennemsnitsskyld af 9.74 mark. Ifølge den officielle Statistik for 1900 var herredets gaards- nummere delt i 99 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketæ11ingen i 1900, var samlet i 85 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikul- skyld var 3.05 mark. Den officielle Statistik har desuden, efter folketællingsop- gaverne, 128 ikke særskilt sky1dsatte brug eller jordlodder, saa- ledes ialt 213 selvstændige brug med en matriku1sky1d af 26O mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Alstahaug thinglag: I 1893-97 832 kr., i 1895--99 945 kr., i 1897-1901 818 kr., i 1899-1903 886 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug havde i Alstahaug hei-red i 190O 4 brug en matri- kulskyld indtil 0.2O mark, 6 brug fra O.21 til 0.5O mark, 1