Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/317

Denne siden er ikke korrekturlest


304 NoRn1.ANnS AMT. brug fra O.51 til 1 mark, 43 brug fra 1.01 til 3 mark, 18 brug fra 3.01 til 5 mark, 10 brug fra 5.01 til 10 mark, 3 brug fra 10.01 til 20 mark. Tilsammen 85 brug. Alle opgaver over udsæd og husdyrhold m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1900. Alstahaug Der er grund til at tro, at gaarden oprindelig har havt det usammensatte navn Haugr; dette kan mulig her sigte til en stor gravhaug nær gaarden ved sjøen, men sna- rere dog til en isole1-et naturlig høide søndenfor gaarden. Spidsen af det søndenfor udstikkende nes kaldes Haugsneset. Gaards-nr. 4, bruge-nr. 1, af skyld 17.23 mark, er opgivet at have 6 husmandspladse med jord og 5 andre husmandspladse. Der er opgaver for 8 underliggende pladse. Den samlede udsæd i l90O var: 3.70 hl. byg, l.45 hl. havre, l hl. havre til grøn- foder, 45 hl. poteter. 5 ar brugt til andre rodfrugter. 16 ar have. Husdyrhold: 4 heste, 34 storfæ, 18 faar, 4 svin og l50 høns ((leraf 95 høns i et hønseri paa hovedgaarden). Der var 9 arbeidskjærrer. Alstahaug præstegaard var Petter Dass’s gamle hjem. Efterat Alstahaug sognekald i henhold til kgl. resl. af 11te december 1861 var blevet omreguleret og Stamnes annekssogn var blevet hovedsogn, blev enkesædet Stamnes indkjøbt til præstegaard istedetfor den tidligere præstegaard Alstahaug, der ligger i Alsta- haug sogn. Den gamle præstegaard blev solgt for 4000 spd. De rester, som findes af Alstahaug gamle præstegaard, skal omtales. Paa en slette mellem to lave aasrygge, bevoksede med smaa- birk og andet løvkrat, ligger Alstahaug gamle kirke og præste- gaard. Beliggenheden gjør, at Stedet ikke falder let i øinene, men gaarden ligger lunt og vakkert. Udsigten er aaben mod sjøen og seilleden. Fra den ene af de to lave aasrygge til høire lige ved gaarden, «Kirkehaugen», er et vakkert rundskue. Mod nord ligger de Syv Søstre med Breitinden, længere tilbageide mægtige fjelde paa Dønna. Mod vest sees Herø præstegjelds lave, langstrakte øer. Mod syd eines Søla, Vega og længst nede som skygge konturerne af Torghatten, der «ser med usovendes øie», for at tale med Petter Dass. Hans gamle præstegaard paa Alstahaug ligger noget søndenfor den endnu langt ældre kvader- kirke. . Præstegaarden har indtil det sidste aar ligget forsømt og forfalden. Den nordre del er forlængst revet ned, og i den anden ende støtter de morskne vægge sig op til en ny, ordinær hoved- bygning I dette lave, beskedne hus sad præsten Petter Dass for 20O aar siden og skrev de digte, der spredte gIands over Nordland.