Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/32

Denne siden er ikke korrekturlest


BODØ BY. 21 19oo. Ænder . . 5 Gjæs . . . . 4 Udsæd og det til have anvendte areal i 1900: Byg ........... 4 hl. Poteter ..... . 24 » Havre til grønfoder ..... 12 » Areal af have var 2 ar; der var ingen frugttræer, 2 slaa- og meiemaskiner, 9 firhjulede og 2-spændte, 4 firhjulede og 1-spændte og 34 tohjulede arbeidsvogne. I Bodø udkommer nogle aviser. Den ældste avis var Nord- lands Amtstidende, som begyndte 1862, men den udkommer ikke nu længere. Bodø Tidende begyndte 1881 og fortsætter endnu. Nyt og Gammelt begyndte 1882 og gik ind i 1906. For Gammel og Ung begyndte 1883 og ophørte 1885. Mikkel udkom med 5 num- mere 1884. Nordlandsposten begyndte 1886 og fortsætter endnu. Nordland begyndte 20de august 1894 og fortsætter endnu. Nor(len, tidsskrift for landbruget og dets binæringer i Tromsø stift, begyndte 1896 og ophørte 1901. Bladet begyndte igjen at udkomme 1903 og fortsætter endnu. In(lrem129.s“ion.s-bladet begyndte 1ste januar 1906. Nordlands Ungdom begyndte 1907 og fortsætter endnu. Kommunen eier hele grunden paa enkelte tomter nær. Grunden i Bodø blev i l858 solgt af Staten til kommunen for 85O spd. med den klausul, at byen skal afgive plads for billig betaling, og Staten skal have plads til offentlige bygninger. Tomterne bortfæstes paa almindelige arvefæstevilkaar mod en stedsevarende grundafgift. Det meste af bygrunden omfattes af den strækning, som byen ved skjøde af 30te juli 1858 ind- kjøbte af staten, og byggetomter paa dette territorium bortfæstes efter regler approberede af kongen. For de øvrige strækninger har bystyret i 1899 vedtaget særskilte fæsteregler. Den samlede takstsum .af brandforsikrede huse i byen ud- gjorde i 19O0 581238O kr., i 1895 378633O kr. Der er en forøgelse af over 2 millioner, idet der har fundet en stor bygge- virksomhed sted, hvilket hænger sammen med forøgelse af folke- mængden. Bygningernes antal var i 1906 408 med en samlet assurancesum af 660114O kr. 1900. Antal skatydere . . 1208 Formue. kr.. . . 3 393 5OO