Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/320

Denne siden er ikke korrekturlest


ALSTAHAUG HERRED. 307 Matrikulskyld af 5 mark og derover har de følgende 13 eien- domme i Alstahaug herred: Hamnes. Navnet kunde være oprindelig Hamar-nes, af hǫm, knæhase, saa at navnet betegnede et nes, som er krummet paa en egen maade, eller af et muligt elvenavn Hǫm, der kan antages at betegne en elv med en særegen bøining af elveløbet; der falder en liden aa ud vestenfor gaar-den. Gaards-nr. 1, brugs-nr. 9, af skyld 5.25 mark. Udsæd i 1900: 2 hl. byg. 9 hl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi; 2 ar have. Husdyrhold: l hest, 7 storfæ, 2 faar og 4 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Skei blev i l723 som anneksgaard brugt af magister Dass. Det gamle navn er Skeið, ofte forekommende gaardnavn, som vel oftest maa opfattes i betydning af bane til kapløb eller kap- ridning eller dertil skikket grund Der er sletter omkring gaar- den. Gaards-nr. 3, brugs-nr. 1, af skyld 8.03 mark, har 2 hus- mandspladse med jord. Samlet udsæd i l900: 3.40 hl. byg. 0.2O hl. havre, l hl. havre til grønfoder, 25 kg. græsfrø, 5 hl. poteter. 1 ar brugt til gulerødder og kaalrabi; 1O ar have, deraf 2 ar til kjøkkenhavevækster, og 4 frugttræer. Husdyrhold: 2 heste, 11 storfæ, S faar, l svin og 23 høns. Der var 3 arbeidskjærrer og l slaamaskine. Skei var i lang tid bosted for Helgelands eneste læge. BeL9vaag. Første led kunde mulig indeholde et gammelt usammensat navn paa vaagen, som kunde være beslægtet med belti, belte, og hentyde til vikens langstrakte, smale form. Det er vel neppe tilfældigt, at man paa tre steder finder Bels- sammensat med -vik og -c)aag. Gaards-nr. 5, brugs-nr. 1, af skyld 9.08 mai-k, med, efter Opgaven for hovedbruget, 5 husmandspladse med jord. Paa hovedbruget var udsæden i 1900: 2 hl. byg, 3 hl. havre, l hl. havre til grønfoder, 15 hl. poteter. 17 ar brugt til turnips, 10 kg. græsfrø. 40 ar have, deraf l ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 3 heste, 16 storfæ, 5 faar og 34 høns. Der var l arbeidsvogn, 3 arbeidskjærrer og l slaa- og meiemaskine. Paa 4 af de under- liggende husmandspladse var udsæden i l900: 0.45 hl. byg, 10.5 hl. poteter. 0.1() ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 7 kjør, 4 faar og 17 høns. W Belsvaag tilhørte i sin tid den i 1828 afdøde første biskop over Nordlandene Mathias Bonsak Krogh. Alstahaug paa Alsten var den lærde biskop Kroghs sæde, skriver Vargas Bedemar omkring 18l2. Hans menneskekjærlige bestræbelser maa det tilskrives, at mange familier iaar blev reddet fra hungersdøden; thi overalt herskede der slig nød, at man regnede,- at i Nordland alene var 26 personer omkomne paa denne frygtelige maade.