Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/321

Denne siden er ikke korrekturlest


308 NORDLANDS AMT. Hans gravmæle staar paa kirkegaarden, nær søndre mur, halvt bortgjemt; det er en mandshøi, kvadratisk, af simple marnîorblokke opbygget stenpille, der øverst bærer en kugle paa et profileret underlag. Der staar: . «Den forkrænkelige del af Mathias Bonsak Krogh biskop over Nor(ll. og Finmarken fra aaret 1805 til 1828 Han eft(=rlader sig hverken rigdom eller uvenner .-- c-=- -c- -Z- cý -- .Ỳ .-=. -: -“-. - - - Med haanden paa hjertet Sukkede han. Gud være mig synder naadig.» Ved graven staar plantet en ek, et par mandslængder høi og meget løvrig. Hellesvik. Det er rimeligt, at første led er helli9, genitiv af hellir, klippehule, skjul under en udoverhængende klippe. Gaards-nr. 6, brugs-nr. 1, af skyld 6.79 mark, har 2 husmandspladse. Ud- sæd i 1900: 3.35 bl. byg, 2 hl. havre, 3.7O bl. havre til grøn- foder, 3.3 hl. poteter. 6 ar brugt til andre rodfrugter. 30 ar have, deraf 5 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 20 storfæ, 13 faar, 2 svin og 37 høns. Der var 7 arbeids- kjærren Hellesvik er et gammelt handelssted, gaarden er nu delt i flere (lele. Skjeggesnes. Det gamle navn er maaske Skeggjanes, af mands- navnet 1S71-eggi. Gaards-nr. 7, brugs-nr. l, af skyld 6.4O mark, har 2 husmandspladse. Udsæd i 1900: l.50 hl. byg, l hl. havre, 2 hl. havre til grønfoder, 19.50 bl. poteter. 4 ar benyttet til gulerødder og kaalrabi; 2 ar have anvendt til kjøkkenhave- vækster. Husdyrhold: 1 hest, 13 storfæ, 5 faar, 4 svin og 10 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. Søn-ik, indre, gammelt navn Suðr1;ik, den sydlige vik. Gaards-nr. 8, brugs-nr. l, af skyld 15.33 mark. Der er en del husmandspladse. UdSæd i 1900: 2 bl. havre, 13 hl. poteter. ]0 ar benyttet til turnips; 1O ar have, deraf 1 ar anvendt til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 13 st0rfæ, 8 faar, 3 svin og 4 høns. Der var 5 arbeidskjærrer. Paa handeIsstedet Søvik paa Alstenøen ligger Alstahaug post- statio):. Paa Søvik er dampskibsanløbssted, rigstelefonstation og amtssygehus; der er telefonforbindelse med Tjøtta paa privat