Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/322

Denne siden er ikke korrekturlest


ALSTAHAUG HERRE1). 309 linje. Søvik anløbes saavel“af Bergenske og Nordenfjeldske damp- skibsselskabs skibe som af lokalskibene. Søvik er et gammelt handelssted, i sin tid en af Helgelands største gaarde. Den er nu delt i 3 dele; den største del eies af Nordlands amt, som der har Helgelands amtssygehus. Søvikmoen, gaards-nr. 8, brugs-nr. 4, Søvikmoen, af skyld 3.11 mark, brugs-nr. 3, Søvik, ytre, 3.86 mark, brugs-nr. 2, Valøen, 0.l5 mark, tilsammen af skyld 7.12 mark, har 3 husmandspladse med jord. Paa hovedbruget var udsædeni 1900: 3 bl. byg, 12 hl. po- teter. Husdyrhold: 1 hest, 1l stor-fæ, 6 faar og 6 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Herten udtales H(eltna. Navnet kommer maaske af helkn = hǫlkn, stenig, ufrugtbar grund. Gaards-nr. 9, brugs-nr. 1, af skyld l1.71 mark, har 2 husmandspladse med jord. Paa hovedbruget var i 19O0 efter Opgaven ingen udsæd. Husdyrholdet var-: 2 heste, l4 storfæ, 5 faar, 7 sviu og l2 høns. Der var 1 dobbelt og I enkelt arbeidsvogn, 2 arbeidskjærrer, I slaa- og meiemaskine. Herten har i et par menneskealdre været bolig for soren- skriveren i Søndre Helgeland. Stokka, af stokkar, flertal af stokkr, stok, gaards-nr. l6, brugs- nr. 1, af skyld 5.19 mark, har 2 husmandspladse med jord og 3 andre husmandspladse. Tilsammen udsæd i 1900: 3.5 hl. byg, 1 bl. havre, 2.5 bl. havre til gi-ønføder, 23.8O hl. poteter. 0.05 ar benyttet til gulerødder og O.45 ar til kaalrabi. 3 ar have, deraf 0.1 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 2 heste, 15 storfæ, 13 faar, 1 sviu og 42 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Dalen, gaards-nr. 17, brugs-nr. l, af skyld 5.4 mark, har ] husmandsp1ads med jord. Udsæd i 1900: 8 hl. byg, 2 hl. havre, 11 hl. poteter. Husdyrl1old: 1 hest, 12 storfæ, 5 faar og l8 høns. Der var 3 arbeidskjærrer. Sørøen, gammelt navn Suðrøy, den sydlige ø. Gaards-nr. 20, brugs-nr. 1, af skyld 8.39 mark, har 3 husmandspladse og 2 andre brugsdele. Udsæd i 1900: 9.75 hl. byg, 7.50 hl. havre, O.75 hl. havre til grønfoder, 46.5O hl. poteter. l ar brugt til gulerødder og 1 ar til kaalrabi. 5 ar have, hvoraf 3 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: l hest, 22 storfæ, 27 faar, 6 sviu og l4 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Præstøen. Navnet betegner vel, at øen engang har tilhørt en præst. Gaards-nr. 25, brugs-nr. 1, af skyld 5.25 mark, har 6 husmandspladse med jord og 2 andre husmandspladse, samt 1 strandsidder med 1 faar., Efter personlisten for eieren og de 6 pladse var gaardene udsæd i 1900: 2 hl. blandkorn og 19.5 hl. poteter. Husdyrhold: l hest, 19 storfæ, 20 faar og 14 høns. 3 til 5 mark i matrikulskyld har følgende eiendomme: Gaards-nr. 1, brugs-nr. 4, Hamnes, paa personlisten kaldt