Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/323

Denne siden er ikke korrekturlest


3 I O NORDLANDS AMT. Haugen, af skyld 3.64 mark. Gaards-nr. 10, brugs-nr. 1, Tormods- vold, af skyld 3.62 mark. Gaards-nr. 12, brugs-nr. l, Lund, ytre, af skyld 4.44 mark. Gaards-nr. 13, brugs-nr. 1, Gorvik, af skyld 3.26 mark. Gaards-nr. 14, brugs-nr. 1, Myrvold, af skyld 3.5O mark. Gaards-nr. 15, brugs-nr. 1, Steiro, af skyld 3.83 mark. Gaards-nr. 16, brugs-nr. 2, Stokka, af skyld 4.17 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 19, brugs-nr. 1, Blom“søen, af skyld 3.32 mark. Gaards-nr. l9, brugs-nr. 2, Blomsøen, af skyld 3.32 mark. Gaards-nr. 19, brugs-nr. 3, Blomsøen, af skyld 3.05 mark. Gaards-nr. 19, brugs-nr. 4, Blomsøen, af skyld 3.32 mark. Gaards-nr. 19, brugs-nr. 5, Blomsøen, af skyld 3.32 mark. Gaards-nr. 19, brugs-nr. 6, Blomsøen, af skyld 3.32 mark. Gaards-nr. 23, brugs-nr. 1, Aakerøen, af skyld 3.74 mark. Gaards-nr. 23, brugs-nr. 2, .4akerøen, af skyld 3.74 mark. Gaards-nr. 25, brugs-nr. 5, Præst- øen, af skyld 3.35 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 26, brugs-nr. 3, 4 og 5, Brasoen, af skyld 4.6O mark, med 1 hus- mandsplads. Gaa-rds-nr. 26, brugs-nr. 6, Brasøen, af skyld 3.53 mark. Gamle gaardnavne i Alstahaug herred er: Rak er en meget liden gaard. Navnet hænger vel sammen med rak, omdrivende ting, stumper, som driver omkring paa vandet eller kastes op paa landet. Valøen er en ø sydvest for Alstahaug Navnet kommer vel af vaðill, sigtende til grunde omkring øen. Tormodsvold, gammelt navn þormöð.S“vǫllr, af mandsnavnet þormödr og vǫllr, vold. Lund, gammelt navn Lundr, liden skog. GortVik. Første led er uden tvivl gor, i betydningen søle. Myrvold, af mýrr, myr, og vǫlr, vold. V Steiro. Den oprindelige form har været Steinaroj eller Stein- roj“, af steinn, sten, og roj§ brud, af rjúfa, at bryde. Navnet kan vel betyde en aabning i sten eller mellem stene; det kan f. eks. sigte til en revne eller kløft i fjeldgrund. Blomsøen. Første led maa være blöm, blomster, eller mulig blom, i den nyere betydning af bregne. Østbø, gammelt navn Austb(Pr, østgaarden; er poststation Og anløbssted for de lokale dampbaade. .-1lteren. Navnet hænger vel sammen med alpt, svane. Men formen er vanskelig at forklare. Øen har ikke liden lighed med en flyvende fugl med udbredte vinger.- Aakerøen, gammelt navn Akrøy, en ø, hvorpaa der er agre. San(Ierøen. Navnet vel sammensat med mandsnavnet Sander., en forkortelse af Aleksander. Sveøen, af svi()a eller svið, et ved brænding ryddet sted.