Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/324

Denne siden er ikke korrekturlest


n A1.sTAHAUG HERRE1). 3 II Brasøen kunde oprindelig være Broddsøy, sammensat med mandsnavnet Broddr. Brasøen er poststation og anløbssted for de lokale dampbaade. Husvær, af hús, hus, og ver, fiskevær. Betegner et vær, som er forsynet med huse. D Almenningen, af almenningr, fæl1eseiendom; findes som ønavn ogsaa i Bjørnør og oftere som gaardnavn. Thomas Angells Stiftelser har eiet jordegods i Alstahaug og Stamnes til en værdi af 4O.35 skyldmark; der var i 1907 solgt 19.03 mark og usolgt 21.31 mark. De gaarde, som stiftelserne nu eier helt eller delvis, er Tømmervik,-Leland, Dagsviken i Stam- nes, Laingen og 0ttingen. Solgt er Breimo, Moen, Dragsaasen, dele af 0ttingen og Remnes. 0ldfund. Stenalder . . . 2 Broncealder. . . . - Ældre jernalder . . . 2 Yngre jernalder . . 12 16 Fra stenalderen er i Alstahaug herred fund fra Stokka, en pilespids af skifer, og fra Alteren, hvor der under en stor sten- helle blev fundet en tyndnakket flintøks, en bredegget flintøks og en usædvanlig lang flintflekke. Fra ældre jernalder er ved Belsvaag i en ros fundet 2 bøile- formede spænder af bronce, og ved Myrvold i en røs ben, deri- blandt et fuldstændigt kranium, og stykker af et bæger. Fra yngre jernalder maa merkes et fund i Frøviken øst for gaarden Sk;jeggesnes. Der blev fundet i en haug et par klink- nagler, en ringnaal af bronce og en bøilespænde af sølv, hvor der over bøilen er en fordybning, hvori er lagt et stykke gul(l- blik med fine ornamenter. En bautasten er der paa gaarden Skei; paa flad mark ligger en stor sten, 2.10 m. lang, 2 m. bred og 95 cm. tyk. Der er i senere tid indhugget nogle bogstaver paa de11ne. Paa gaarden er gravhauge. ‘“ Ved Søv*ik er et gravfelt, begrændset i syd af kirkegaarden, med 13 runde og 7 lange hauge af forskjellig størrelse og høide, alle af sand, med grøft. I en af de runde hauge er en sten mindst 2 m. lang, mulig oprindelig reist som bautasten. Ved Alstahaug ligger «Kongsgraven» paa «Haugshaugen» sydvest for kirken; det er en svær langhaug, 28 )( l8 skridt, nu græsgroet og skogbevokset, stærkt udgravet, endnu 8 m. høi; hullet i toppen er ca. 9O skridt i omkreds.