Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/330

Denne siden er ikke korrekturlest


STAMNES I-IERRED. 817 Den største læ n gde fra nordøst fra Nordre Toven mod sydvest til herredsgrændsen paa Alstens vestkyst, er 41 km., og den største bredde fra sydøst fra toppen ved Gjurhane mod nordvest til Lihovedet er 16.5 km. Stamnes herred omgives af Herø, Nesne, Hemnes, Vej’sen, ]]jøtfa og Alstahaug herreder. Af Stamnes herreds samlede areal, 3l6.8 km.2, er fast- land 275 km.’ og øer 4l.8 km.2 Øer i havet er: Del af .4lsfenø . . . 40.9 km.2 Storøen ........ 0.1 » (?lvangsøen ....... O.6 “ » G smaaøer, 5 boer og skjær . O.2 * Tilsammen 4l.8 km.9 En ø i ferskvand er 0.1 km.? Ved fjords og dale deles herredet; saaledes ved Leir:f)or- dens og Leireluens dal og ved Randalen samt Meisjjorden og Stor- (1lvens dal. Hertil kommer herredets øer. Landet syd for Leirelvens dalføreoptagesafden store vilde fjeldstrækning Toven, som fra Hemnes og Vefsen herreder strækker sig vestover mellem Leirelvens dalføre og Drevjas dal- føre mod Leirfjorden og Vefsenfjorden.. Det er et vildt fjeld, der n11 og da besøges af en enkelt fin med sine rener; men der er lidet renmose. I den østre del nord for Bratliskaret kommer jevnlig hvert aar finner med ren, da det her ikke er saa vildt, og der er ganske gode sommerbeiter. Fjeldet sænker sig jevnt mod vest, men er i usædvanlig grad gjennemskaaret af glup og trange dale. Fjeldet er nøgent og vildt. Toppe er Nordre Tov(Þn, trigonometrisk punkt, 99l m., paa grænsen mellem Stamnes, Nesne og Hemnes, Midtre Toven, trigonometrisk pnnkt, 843 m., Vildtovens høieste top, 909 m., og Toven, 678 m., alle 3 paa grændsen mod Vefsen, Klampen, 63l m., mellem Leirelvens dalføre og Forslandsdalen, Norm- tuen, 454 m., og Grønlieo, 3303 m., begge mellem Forslandsdalen og Rogndalen. Fo-?“slandsdalen gaar fra den indre del af Leirfjordens sydbred sydøstlig svagt stigende mellem Klampen paa nordsiden og Vaagefjeld paa sydsiden indtil noget øst for gaarden Forslands- dalen; her bøier den i syd op over fjeldsiden, hvorpaa den tager østlig retning om Dalsvatn og fortsætter langs nordskraaningen af Midtre Toven, men saa tager den under navn af Simaa(lalen