Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/332

Denne siden er ikke korrekturlest


sTAMNES HERBE1). 319 Storelvens dal gaar mod nord over i Nesne herred og grænd- ser mod syd til Leirfjorden. Et lavt, tildels myrlændt eid fører fra Meisfjordens bund østlig over til &Leland. Den høieste del ligger omtrent 50 m. o. h. Landet nord for dette eid er den sydøstre del af Lijjeldene, der fra Nesne grændse strækker sig sydover og gaar over i et lavt, myrlændt strøg langs Rana og tildels mod den indre del af Leir-fjorden. Vestover falder det brat mod Lilleelven og Stor- elven, og flere mindre dale og kløfter gaar op, og der er det mange gjuv og botne1-. Af toppe er her Lihovedet, trigonometrisk punkt, 842 m., paa grændsen mod Nesne herred, og paa den lavere del af fjel- det KalijÍjeld, 460 m., og Baalskarlien, 398 m. Syd for eidet er en lav fjeldstrækning, der fortsætter ud over den smale Odde mellem Meisfjorden og Leirfjorden. Høiest er her Olaasen, hvis top naar op til 19O m. Her er endel gaarde og pladse nogenlunde jevnt fordelte langs kysten samt i det lave strøg mellem de to fjeldstrækninger. Landet nord for Meisfjorden med Storelvens dal optages af den sydvestre del af Lifjeldene, som fra Nesne grændse først falder brat af sydover, men saa gaar over i et slakere, tildels myrlændt strøg, der sænker sig mod Meisfjorden og den nedre del af Storelvens dal. Toppe er her Reinesj)eld, trigonometrisk punkt, 608 m., Bøfleld, 626 m., begge paa grændsen mod Nesne, Nordj’otlien, 289 m., paa den lavere del. Storelvens dal gaar fra Meisfjordens bund som en smal dal nordøstlig, men bøier ved gaarden Laremmen nordlig, fortsætter under navn af Simsødalen op gjennem fjeldet og standser i en større botn ved herredsgrændsen. Stamnes herred har 14 øer, holmer og skjær, af hvilke den største er .4lsfen, af hvilken ø 4O.9 km.9 hører til Stamnes. Alsten ligger mellem Vefsenfjo1-den og Alstahaugfjorden samt Ulvangen. Den sydvestlige del af øen hører til Tjøtta og Alsta- haug herreder. Hele øen er l27.7 km.2 Den nordre del af øen beskylles af Leirfjorden, der under navn af Botnflox-den i 8 km.s længde gaar ind i øen i sydvestlig retning. Øst for denne fjord ligger nordøstre del af de Syv søstre, der fra grændsen mod Alstahaug og Tjøtta herreder falder med jevn brat fjeldside vest- over og gaar helt ud mod kysten, som er blottet for bebyggelse helt fra Botns bund og til gaarden Selvaagen, 2 km. fra øens nordøstspids. Toppe er kartets Ørntuen, som kaldes Gryffofen, 1008 m., videre kartets Stor-tind, trigonometrisk punkt, som kaldes Bot“nkruna,