Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/334

Denne siden er ikke korrekturlest


sTAMNEs HERm::1). 321 Strandlinjer, terrasser og ler med sjøskjæl forekommer; saa- ledes paa begge sider af Leirfjorden. I aassiden øst for gaarden Valberg, som ligger nær det sted, hvor Leirfjorden og Sundet støder sammen, er en terrasse, 98 m. o. l1. Gaarden Nyland, paa sydsiden af Leirfjorden, ligger paa en stor terrasse, hvis kant gaar op til 88 m. o. h. I hele indsænk- ningen fra Forsland til Kviting er der betydelige afleiringer af havler, ofte med skjæl. Paa sydøstsiden af For-slandsaasen langs den sydøstre side af Leirfjorden, mellem denne og den indsænkning, hvori gaar- dene Forsland og 2Vyland ligger, er der en strandlinje, 109 m. o. h. Omtrent 2 km. ovenfor eller østenfor gaarden Forslands- dalen ligger der nede i dalen en terrasse af ler uden stene, 116 m. o. h. Omtrent O.5 km. ovenfor Forslandsdalen er i en lermæle ved e1ven, 84 m. O. h., sjøskjæl. Elvemælen, hvori skjællene findes, ender opad i en terrasseflade, som ligger 87 m. o. h. Det skjæl- førende ler indeholder smaa skurede stene. Ind for Leir-fjorden, mellem gaardene Sommersæt og Vafnet, er en stor terrasse, som dækker morænemasserne foran Storvatn, 66 m. o. h. Ved gaarden Sommersæt er en lavere terrasse, 22 m. o. h. Ind for Leirfjorden, omtrent I km. vest for gaarden Vatnet, er en terrasse, 78 m. o. h. Ved gaardene Angersnes ligger der en bred strandflade, som gaar op til 75 m. o. h. Stranlinjen fortsætter fra Angersnes langs sydsiden af Ranenfjorden ind i Nesne. Ved enden af strandlinjen ved Angersneset ligger flere huler, l00 m. O. h. De gaar ind efter de lodretstaaende lag i gneisen. Strandlinjen fortsætter som en horiZontal indhulning af fjeldsiden ved den nedre del af hnlerne. Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 398 og 456L De elve, hvis nedslagsdistrikter ligger i Stamnes herred, er: Dag.s“uikelven, Nylandselven, Forslandselven, Leirelven, Rana, Stor- elven, þ)eldelven, ])re1“:ja, Bar(lalselven. Efter karterne er der i Stamnes 70 indsjøer, der helt eller delvis tilhører Stamnes herred. Indsjøernes areal er: KHl.. Rau vatn . . . O .4 Storvatn . . . 3.8 Simaavøtn . . . O.2 Forslandsvøtn . .... O.2 66 smaavande . ..... 1.8 ’ Tilsammen 6 .4 21 - Nordlands amt IIl.