Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/336

Denne siden er ikke korrekturlest


STAMNES HE1mE1). 323 Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 2.2 km.2 Eng . . 6.3 » Ager og eng ....... . . .“ 8.5 km.2 Skog ........... . 40.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer o. s. v ...... 268.3 » Tilsammen 316.8 km.9 Udsæd og av1 pr. maal samt foldighed i Stamnes:1 Uc1cæ(1. Ax-1. F01(11g11cc1. Byg . . . 45 å 50 l. 2.75 hl. 6 Blandkorn . . 45 a 6O » 2.50 » 5 Havre . . . 5O a 65 » 3 » 6 Poteter. . . 3.60 à 4 hl. 2O å 30 hl. 6.5 Græsfrø . . 2 kg. Hø ........ 28O år 30O kg. Udsæd og det til have anvendte areal i l900: Rug .......... 4 hl. Byg . . . 224 » . Havre . . . 226 » Blandkorn ....... 60 » Ialt kornsæd 5l4 bl. Erter ......... 3 hl. Poteter ...... . l 671 » Havre til grønfoder ..... 74 » Til andre rodfrugter end poteter anvendtes 88 ar. Areal af have var 139 ar, hvoraf 22 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Der var 4 frugttræer i herredet, 14 slaa- og meiemaskiner, 2 firhjulede l-spændte arbeidsvogne og 216 tohjulede arbeidskjærrer. Almindelig dyrkes byg og havre, derhos poteter, som er gode. Meget nyland er i senere aar opbrudt. Havedyrkningen har kun ringe betydning. Der er store dyrkbare strækninger, saaledes Sø-rramyrerue paa Alsten. Ligesaa er der store dyrkbare strækninger i Leirfio)-den og Meis.f)“orde1z. Leirfjorden har store vidder dyrkningsland og kan blive en af Nordlands bedste landbrugsbygder. Der er enkelte nogenlunde gode fjeldbeiter, men de benyttes lidet, og kun i Simsødalen er der et par sætre.