Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/339

Denne siden er ikke korrekturlest


326 Nom)1.AN1)s AMT. bred og 5O m. lang. Ertsens sølvgehalt er ca. l.2 kg. pr. ton. Paa østre side af Lavskalhaugen optræder en kvartsgang med Zinl(blende og noget blyglands. l Søraasen.S- skj(erp, lidt nordenfor Smøraasen, fører magnetkis med kobberkis. Tøra(1sens sZý(erp fører magnetkis og kobberkis i gang af 1’Zs m.s mægtighed i glimmerskifer. Ved Løka(1sen i nordøst for bunden af Meisfjord er der en ubetydelig forekomst af kobberkis. Ved Sundet mellem Alsten og fastlandet i Kvitneset ved Laingen er i ka1kstenen en gang af sølvholdig blyglands. Ertsen optræder kun i enkelte smaa spredte korn. Paa sydøstre ende af Horonesoddeu er et skiferbrud, hvor- fra der er taget skifer til kirketage. Ved Leirfjorden og Meisfjorden er der uren, graa kaIksten. I Alstenøens nordøstre del (Sundøen) stryger et marmor- drag mod sydvest i fortsættelsen af nogle forekomster paa Ve- ding- eller Kvitinglandet. Ved Hellesvik er hvid marmor. Fiskeriet drives i Stamnes som hjemmefiske til dagligt brug; desuden deltager befo1kningen i Lofotfisket. Hjemmefisket drives hele aaret efter torsk, sei, uer og kveite med line, snøre og garn. Udbyttet af fiskerierne for Alstahaug og Stamnes herreder tilsammen er angivet under Alstahaug herred. I herredet er der et bogtrykkeri og en mineralvandfabrik, begge i Sandnessjøen, hvor der ogsaa er endel haandværkere. To1dstation er der i Sandnessjøen under Bodø toldkontor. Ha ndelssteder er Sandnessjøen, Kviting og desuden i Leir- .flord og Meisj“jord. - P o s t a a b n e ri e r er der paa K-uiling, Leirjjorden, M67Z9.IjOl’- den og S(l)2d]l6-S“-Sýø(372. Dampskibsanløbssteder er: Kuiting, Lelaud, Holmviken og S(mdnes.s:jøen. Sandnessjøen er anløbssted ogsaa for hurtig- ruterne og for de andre rutegaaende dampskibe og udgangspunkt for nogle af de lokale ruter. - Der er telegraf og rigstelefon iSandnessjøen og rigs- telefon paa Holmvik.“ opsynsstation er der paa Dragsaasen pr. Sandnessjøen og privat telefonstation i Stamnesviken og Kleven.