Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/340

Denne siden er ikke korrekturlest


STAMNES HERRED. 327 Fastlandet er jevnt og ganske tæt bebygget langs kysten fra dets nordgrændse og helt til gaarden Laingen ved Sundet, men søndenfor denne gaard paa granitlandet er der ikke gaarde. Be- bygningen ligger ofte samlet paa enkelte steder, saaledes ved Ulvangffordens bund, ved Meisjjordens bund og ved bunden af Lei1:[jorden. Ende1 gaarde er der ogsaa udover Simsøelvens dalj’øre. Paa Al-sten er der endel rbebygning omkring Sandnes.s:jøen og øst for denne; nogle gaarde og pladse ligger ved Botnjjordens bund, ved Helles-viken og øst for denne. Større husansamlinger i Stamnes herred er der ved Sandnes- .sjøen med 69 beboede huse og 39O indbyggere I Sandnessjøen er der præstegaard, fogedgaard, te1egrafstation, posthus; distrikte- fængslet, paa en høide i nærheden, brændte i l907. Stamnes kirke ligger nær stedet. Der er kai, saa dampskibene kan lægge til. Sandnessjøen er sæde for det Helgelandske dampskibsselskab, som har 3 dampskibe, der er 8 dampskibsekspeditioner og flere handelsmænd. Oplagssted for kul er der paa Sandnesholmen. Stamnes sparebank med grundfond 1lO00 kr. er ogsaa her. Sandnessjøen har en heldig beliggende havn, som besøges af fartøier paa reiser til og fra flskeværene. Brønnøposten begyndte november 1905 og fortsætter fremdeles, Helgelands Blad begyndte i juni l904 og fortsætter endnu, Sand- nes-Posten begyndte 19de december 189O og ophørte 29de de- cember 1893.. Husansamlinger var der i 19OO foruden ved Sa“ndnessjøen paa UZvangen med 26 beboede huse og 164 hjemmehørende indvaanere. Stamnes herreds matrikulskyld er 43O.4O mark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 52 gaards- nummere, hvilke, efter herredets nuværende matrikulskyld, havde en gjennemsnitsskyld af 8.28 mark. Ifølge statistiken for 19OO var herredets gaardsnummere delt i 3OO særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingeni l900, var samlet i 203 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 2.05 mark. Den officielle Statistik har desuden, efter folketællingsopgaverne, 2l3 ikke særskilt skyldsatte jordbrug eller jordlodder, saaledes ialt 416 selvstændige brug med en samlet matrikulsky1d af 416 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter den officielle statistiks beregninger for Alstahaug thinglag: I 1893--1897 832 kr., i 1895--l899 945 kr., i 1897--1901 8l8 kr., i 1899 -1903 886 kr. Efter den officielle statistiks inddeling af de selvstændig be-