Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/342

Denne siden er ikke korrekturlest


STAMNES HERRED. 329 1900: 3 bl. byg, 2 bl. bavre, l bl. bavre til grønfoder, 15 bl. poteter og 3 kg. græsfrø. 2 ar brugt til turnips. Husdyrhold: 2 beste, 9 storfæ, l2 faar, 2 svin og 12 bøns. Der var 4 ar- beidskjærrer. Efter opgave for 2 busmænd og fiskere paa 2 pladsei ()lder- skaret under gaards-nr. 44, Meis-fjorden, brugs-nr. 3, af skyld 4.86 mark, havde disse tilsammen udsæd i 1900: 1 bl. byg, 1 bl. bavre til grønfoder og 7 bl. poteter. 1 ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 3 kjør, 3 faar og 6 bøns. Baadstøen er samme ord som det nu brugelige baatstød, 1andingsplads for baade. Sidste led er stǫð. Gaarden ligger ved Meisfjorden. Gaards-nr. 48, brugs-nr. 1 og 4, af skyld 6.37 mark, bar ingen busmandspladse efter opgaven. U(lsæd i l900: 1 bl. byg, 2 bl. bavre til grønfoder og 12 bl. poteter. l ar brugt til kaalrabi. Husdyrhold: 2 beste, 8 storfæ, 6 faar og 6 bøns. Der var 2 arbeidskjærrer. Efter opgave for 3 busmænd paa pladse under gaards- nr. 48, brugs-nr. 4, Baadstøen, havde disse tilsammen udsæd i 1900: 5 bl. poteter og 1 bl. bavre til grønfoder. Husdyrhold: 3 kjør, 6 faar og 2O bøns. Leland, gammelt navn Leiraland eller Leirland, ligger paa nordsiden af Leirfjorden. Gaards-nr. 58, brugs-nr. 1 og 2, af skyld 13.1O mark, bar 8 busmandspladse og 4 særskilt bortfor- pagtede dele efter Opgaven for eieren. Efter eierens opgave var udsæden i 1900: 6 bl. byg, 3 bl. havre, 6 bl. bavre til grøn- foder, 20 bl. poteter og 5O kg. græsfrø. 3 ar brugt til gulerødder, turnips og kaaIrabi. Husdyrhold: 2 beste, 16 storfæ, 14 faar, 3 svin og 11 bøns. Der var 5 arbeidskjærrer. Efter opgave for 8 busmænd paa 8 pladse “var deres udsæd i 1900: 1.35 bl. bavre og 15 bl. poteter, og deres husdyrbo1d til- sammen: 14 kjør, 1 kalv, 16 faar, 2 svin og 47 høns. Efter opgaver for 8 andre personer, 6 paa Leland og 2 paa 2 pladse under Leland, havde disse tilsammen udsæd i l900: O.5O bl. byg og 15 bl. poteter. Husdyrhold: 8 kjør, 7 faar og 26 bøns. l Nordnes ligger paa et fremspringende nes inderst i Leirfjorden. Nord- maaske til adskillelse fra Leines. Gaards-nr. 6O, brugs- nr. 1, af skyld 5.2O mark, har ingen husmandspladse. Efter 3 personlister for gaards-nr. 6O, brugs-nr. 1, var udsæden tilsammen i 1900: l bl. byg, 1 bl. bavre og 7 bl. poteter. I ar brugt til turnips. Husdyrhold: I best, 9 storfæ, 6 faar og 5 bøns. Der var 2 arbeidskjærrer. Forsland, gaards-nr. 68, bruge-nr. l, af skyld 5.43 mark. Udsæd i 1900: 1 bl. blandkorn, O.25 bl. bavre til grønfoder og 9 bl. poteter. Husdyrhold: 2 heste, 9 stor-fæ, 2 faar, 1 svin og