Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/343

Denne siden er ikke korrekturlest


330 NORDLANDS AMT. 15 høns. Der var 1“arbeidskjærre. En strandsidder paa Fors- landssjøen havde 2 kjør og 2 høne og i udsæd 1 hl. poteter.“ Mellem 3 og 5 skyldmark har følgende 27 eiendomme: Gaards-nr. 30, brugs-nr. 1, Breimo, af skyld 3.62 mark. Gaards-nr. 30, brugs-nr. 2, Breimo, af skyld 3.20 mark. Gaards- nr. 3O, brugs-nr. 3, Breimo, af skyld 3.14 mark. Gaards-nr. 31, brugs-nr. 1, Sorø-a, af skyld 3.5O mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 31, brugs-nr. 3,- Sørra, af skyld 3.50 mark, med 1 hus- mandsplads. Gaards-nr. 32, brugs-nr. 1, Kleven (Meaasen), af skyld 3.2O mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 32, brugs- nr. 2, Kleven, af skyld 4.17 mark, med 4 husmandspladse. Gaards- nr. 33, brugs-nr. 1, Hu-S“mo, af skyld 3.50 mark, med I husmands- plads. Gaards-nr. 34, brugs-nr. 1, Novik, af skyld 4.35 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 34, brugs-nr. 2, Novik, af skyld 4.35 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 36, brugs-nr. 1, Uren, af skyld 3.2O mark, med 2 husmandspladse. Gaards.nr. 38, brugs-nr. I og 3, ‘Sandnes, af skyld 4 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 38, brugs-nr. 7, Fagerheim, af skyld 3.28 mark, med 1 husmandsplads (en del af den tidligere embedsgaard for fogden, Sandnes). Gaards-nr. 40, brugs-nr. 4, .4ngersnes, af skyld 3.11 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 42, brugs-nr. 1, Ulvangen, af skyld 4.29 mark, med 5 husmandspladse. Gaards-nr. 42, brugs- nr. 2, Ulvangen, af skyld 4.07 mark, med 3 husmandspladse. Gaards-nr. 45, brugs-nr. 1, Bøen, af skyld 4.1O mark. Gaards- nr. 46, brugs-nr. 3, .4asen, af skyld 3.98 mark, med 2 husmands- pladse. Gaards-nr. 53, brugs-nr. 5, IUartland, af skyld 3.11 mark. Gaards-nr. 56, brugs-nr. 5, Løkaasen, af skyld 3.62 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 56, brugs-nr. 7, Løkaasen, af skyld 4.48 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 65, brugs-nr. 1, Drogsaasen, af skyld 8.5O mark, med 1 husmandsplads. Gaards- nr. 71, brugs-nr. 3, Valberg, af skyld 4.04 mark, med 2 husmands- pladse. Gaards-nr. 73, brugs-nr. 1, Dagsvik, af skyld 4.86 mark, med 2 husmandspladse. Gaards-nr. 73, brugs-nr. 2, Dagsvik, af skyld 4.74 mark, med 1 husmandsplads. Gaards-nr. 77, brugs- nr. 7, Sund, af skyld 4.71 mark, med 2 husmandspladse. Gaards- nr. 78, brugs-nr. 4, I-Iellesvik, af skyld 4.71 mark, med 3 hus- mandspladse. Gamle gaardnavne i Stamnes herred er: Botn ligger ved den inderste vik af Botnfjorden, som ogsaa kaldes Botn; af bofn, i betydning af enden af en fjord. Breimo, gammelt navn Breiðimör eller maaske Breiðumöar, den brede mo. Sørra, af saurar, flertal af saurr, smuds, søle, i navne vel overalt at forstaa om myret, dyndet grund.