Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/345

Denne siden er ikke korrekturlest


332 NORDLANDS Aar-r. Nyland, ytre, udtales Nylen, gammelt navn Nýlendi. Kviting. Første led er sikkert hv[tr, hvid; sidste led kunde være eng. Det er dog vel ogsaa muligt, at det er en aflednings- endelse og navnets oprindelige form I-Ivifingr. Dette findes som navn paa fosser. Valberg, gammelt navn Valberg eller Valaberg, Falkeberget; første led er valr, falk. Gaarden ligger under et temmelig høit fjeld, som falder brat af mod sjøen. Dagsvik, gammelt navn ])agsvtk, sammensat med mandsnavnet Dagr. ()ttingen er vel sammensat af mandsnavnet ()tte og eng, eng. Laingen, af laða, lade, hø- eller kornlade, og eny, eng. Remnes. Første led er maaske det i navne i Vefsen saa al- mindelige rim-, langstrakt forhøining, jordryg. Svend ligger paa Alsten ved sundet mellem øen og fastlandet og har navn efter dette. Fornes ligger ytterst paa et langt fremstikkende nes mellem Leirfjorden og Hellesviken. Første led kunde være trænavnet .fura,“ men rimeligere er det vel at antage, at navnet er ordet -fornes, fremstikkende, fremragende nes eller odde. Selc;aagan, af selv-, sæl, kobbe, og vágr, vaag, bugt. Oldfund: Stenalder . . . 5 Broncealder. . . -

Eldre jernalder . --

Yngre jernalder . . 6 11 Fra stena-lderen er i Stamnes herred fund ved Sandnes ved Sandnessjøen 6 spidser, 5 knive, en hulmeisel af skifer og des- uden halvfærdige stykker af skifer. Sandsynligvis fra en bo- plads. Fra ])agsviken to flintøkser, fra îUærstad en spids af graa skifer, fra Leines en spids og fra Sirejor(l tre skiferspidser. Fra yngre jernalder er fundene ubetydelige. Ved Leines ved Meisfjorden er i en langhaug paa Leinesodden fundet et sværd- haandtag og et økseblad. Ved Ulvangen er i en haug fundet 6 glasperler og en sølvring. Bautastene fra Sandnes er før omtalt (bind II, pag. 789). Sandness kirkja er nævnt 1239 i Fornmanna Sögur og laa paa Sandnes i Stamnes sogn; den var ialfald i senere tid kun kapel. Den blev nedlagt ved reskript af 6te marts 1767, idet det var bestemt, at der istedet skulde bygges sognekirl(e paa det noget nordligere liggende Slamnes, hvilket var skeet l766.