Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/347

Denne siden er ikke korrekturlest


334 NORDLANDS AMT. Kjøreveie i Stamnes herred: Fra Alstahaug kommer bygdevei ind syd for Husmogjerdet, gaar forbi denne plads, gjennem Sandnesgaardene, forbi foged- gaarden og kirken til preæstegaarden. Den er en jevn, godt vedligeholdt vei af omtrent 3 m.s bredde. Veiens længde inden Stamnes herred er 1O km. Andre kjørbare veie i Stamnes herred er: Vei Vei Vei Vei Vei Vei Rør(jem. ‘ Vei Vei Fra fra Holviken over Valla, Hjartland og til Leland kapel. fra Meis“flor-den over Moen, ligeledes til Leland kapel. fra gaarden Leland til Simsøen. fra Leland til Sl‘ëtbakken. fra Nes paa Ranas vestside og ind i N esne herred til Skaret. fra Leiren paa Ranas østside til Tovaasen og videre til fra Leir-en paa Leirelvens vestside til Vatnet. fra Tytlebærmoen til Sommersæt og videre op til Sforvatn. Dagsvik fører vei over Tjærstad og Nyland til Forsland. De fleste af de her anførte veie kan til nød befares med kj ærre. Stamnes herred var i l902 delt i 9 skolekredse med 485 undervisningsberettigede børn, 4 lærere og 4 lærerinder. Ifølge skatteligningen udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1906 33667O kr., formuen 734 700 kr. Samlet herredsskat for l906 24292 kr. fordelt paa 779 skatydere. l-les-ø heri-ed. Herø herred (l72.8 km.9, i 1891 3916 indbyggere, i 190O 3906i indbyggere) udgjør Herø præstegjeld og sogn med Nordv‘iken kapel. Herredet udgjør Herø lensma)1dsd12strikt og thinglag. Herredets gamle navn var Herøyjar, og flertalsformen om- fatter de to, kun ved et smalt sund adskilte hovedøer, Sør- og Nord-Herø. Første led maa være heri-, folkemængde, krigerskare. Herø herred ligger vest for Alterfjorden, Alstfjorden og Ulv- angen. Det bestaar helt af øer. Det indbefatter noget over halvparten af den betydelige ø Dønna med omliggende mindre øer.