Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/348

Denne siden er ikke korrekturlest


HERø HEBBEo. 335 Herø hovedkirke ligger i Herø herreds sydøstre del paa Søndre Herøs østbred under nordlig bredde 650 58‘ 22“ og under længde øst for Kristiania meridian lo 33‘ 45“. Herredets udstrækning fra nord til syd er ca. 40 km. og fra øst til vest ca. 47.4 km. “ Den største længdei fra nordøst fra Gulstadhatten mod sydvest til Maasflesa er ca. 43 km., og dets største bredde fra sydøst fra Buøen mod nordvest til Valflesa er ca. 4O.5 km. Herredet omgives af Dønnes, Nesne, Stamnes, Alstahaug og ’I)jøtta herreder; mod vest grændser Herø herred til havet. Af Herø herreds samlede areal, l 72.8 km.2, er intet fast- land. Herø herred har ialt 1394 øer, hvortil kommer 1654 boer og skjær Øer i havet i Herø herred: Km.Z Del af Dønna . . . 93.9 Ytre Øksningen . . . 2.0 Varøen .... . 1.0 Søndre Gaasvær. . . 0.9 Nordre Gaasvær . . O.7 Inderodden . . . 0.4 Store Ravnøen . . O.2 Lille Ravnøen . . O.2 Brandøen . . . . O.2 Inderholmen . . . 0.3 Ytterholmen . . . O.2 Svinøen . . . . O.2 Nordre Herø . . . 9.4 Søndre Herø . . . 6.1 Del af Gotteløen . . O.2 Indre Øksningen . . 1.6 Del af Tenna . . 3.1 Buøen .... . O.7 Andøen . . O.5 Nautøen . . 0.3 Svinøen ....... . O.2 Tenvolen .......... O.2 Del af en ø nord for Tenvolen . . O.5 Hjelmøen ........ . 0.4 Del af ø øst for Hjelmøen . . 0.6 Sto1-øen ....... . 0.6