Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/349

Denne siden er ikke korrekturlest


336 NORDLANDS A1æ1T. xm.ɔ Nautøen (ved Sl(agafjord) . . O.2 Skorpen ...... . 4.0 Østre Løvøen . . . O.7 . Vestre Løvøen . . O.2 Ormsøen . . . O.2 Tranøen . . . . O.4 Del af Hjartøen . . 1.2 Skjælfiskholmen . . . O.2 Del af Hestøen . . . O.2 Hoholmen .......... O.2 Skarsøen .......... O.2 Nordre Nautøen (sydvest for Staulen) O.2 Søndre Nautøen (sydvest for Staulen) O.3 Seløen ........... 0.6 Staulen . . 2.5 Langøen . . O.3 Gjesøen . . O.3 Ravnøen . . . O.2 Hoholmen ..... . O.2 Grimsøen ...... . O.2 Hestøen (vest for Dønna) . . O.2 Kjeøen ....... . l.2 Slapøen ....... . 3.5 Hestøen (vest for Slapøen) . . O.3 Havsteinen ...... . 1.6 Vandved ...... . 5.8 Lille Vandved . . O.4 Søndre Buøen . . O.2 Lammøen . . . O.2 Buskøen ..... . 0.3 Seljøen ...... . O.4 1 ø nord for Buskøen . . O.4 1336 smaaøer ........ 21.1 Tilsammen 172.8 Herø hev-red bestaar som nævnt kun af øer liggende vest for Ulvangen, Alterfjorden og Alstfjorden. Efter karterne er der ialt 8048 øer, boer og skjær eller dele deraf. Den største ø er Dø1ma, hvoraf den største del, 93.90 km.9, tilhører Herø herred, resten, 4l.5 l(m.2, Dennes herred. Hele øen Dønna har et areal af l35.3 km.2 Den del af øen, der hører t-il Herø herred, begrændses i sydøst af Ulvangen og Dønnessund og i nordvest af Skagajjord og VikaXjord og har