Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/350

Denne siden er ikke korrekturlest


HERØ HEHREn. - 337 længderetning fra nordøst mod sydvest, 2O.5 km. Øen har en meget uregelmæssig form med større og mindre bugter. I den nordre del paa grændsen mod Dennes herred er den 3 km. bred; længere syd, mellem Odden «Holten» ved Nordbjørn og nordvest- pynten af Skagalandet er bredden 13.5 km., men kort sydligere, fra Bjørn til Indre Hølen, er øen kun en tredjedel saa bred; herfra smalner den af sydover. Fjeldene paa Dønna er i den sydlige del temmelig forrevne med botner. Den nordvestre del af øen, Skagalandet, mellem Skagafjorden og Viksfjorden, er lav og smaakuperet med myrer, en del tjern og smaa fjeldknauser, hvoraf nogle naar op til omkring 30 m. o. h. Nordligere, mellem Viksfjordens bund og Vaagsvaagen, er en liden fjeldstrækning, som falder temmelig steilt af, især mod Nordvikdalen og mod Vaagsvaagen; høieste top her er Nubban, 257 m., paa den østre (lel, vestligere, ligger ØrntuPn, 26O m., og Skeifleldet, 216 m. Dalfører er: Nordi)ikdalen, hvor Nordvik kapel ligger; den har flad bund paa 30O m.s bredde med steile sider. Dalen stænges af en fjeldryg, Kamman, og fortsætter saa paa den anden side af samme til Vaagsvaagen. En dal gaar fra Dalsvaagen over Holandsvatn, Holands- strandvatn og Olfotvatn til Indre Hølen. Det høieste punkt ligger kun noget over l m. o. h. “ Hitdsetskaret fører paa Nubbans østside fra Vaagsviken over til Holandsvatn, hvor den støder sammen med dalen fra Dala- vaagen. Paa halvøen øst for Hildsetskaret er nogle isoIerede aaser, .]øslien, 169 m., og ytterst paa odden Gulstadtinderne; den nordre af disse er 149 m. og den søndre 171 m. høi. Den søndre del af Dønna er vildere, høiere og mere kuperet end den nordre deI. Østligst ligger Dalsoaagj)eld, ovenpaa tem- melig fladt, men brat til alle sider, flere mindre gjel gaar op i fjeldet; det høieste punkt ligger 380 m. o. h. Vestligere ligger Hol(mdslien med høieste punkt Bjørn-fjeld, 282 m.; det fortsætter sydover med aftagende høide mod Ulvangen. Vestsiden af denne fjedstrækning begrændses af Hildsetskaret-S- .fortsættelse, som fra Holandsvatn gaar mod sydvest om Skarvatn og fortsætter til Hæstad ved Dønnessund. Skaret er smalt og stiger syd for Holand op til omkring 120 m. o. h. Paa øens sydvestre del ligger D(mnestinderne og A.akviktimlerne. Den høieste top her er Dønmanden, 806 m., den er paa alle sider steil; paa nordsiden er det saa brat, at det ser ubestigeligt ud. Der staar en varde paa høieste punkt, saa fjeldet er engang besteget. 22 - Nordlands amt 1II.