Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/352

Denne siden er ikke korrekturlest


HEBø HEHBE1). 339 Den vestre del af øen er lav og tildels myrlændt, den østre naar op til 234 m. o. h. Der er 1 gaard og nogle pladse. Sydvestover fra Skorpen ligger endel smaaøer; de største er Løvøerne, ()rmsø, Trano og I-Ijarløen. ’ Vestligere ligger Nordre Herø syd for Dønnas vestre del, ved det omkring I km. brede Dø)messund skilt fra Dønna. Det er en lav ø, der naar op til 30 m. o. h.; den har uregelmæssig form med flere mindre bugter. Længden fra nordspidsen og syd- over er 7 km., dens største bredde er 3 km. Den har nogle gaarde og pladse. Øst for den søndre del af Nordre Herø ligger endel smaaøer og skjær, og vest for samme, kun adskilt ved det smale Herø- sund, ligger Søndre Herø, der ogsaa er lav og myrlændt; dens høieste top paa den nordre del naar op til 48 m. o. h. Ogsaa Søndre Herø har flere smaabugter; fra nord til syd er den 5 km. lang, dens største bredde noget syd for kirken er 3 km. For- uden kirken og præstegaarden er der nogle pladse. Om Syd-Herø skriver von Bu(-h i l807 : «Her var det, som om et tilfælde pludselig havde flyttet os fra de norske fjelde til Danmarks sletter. Fra huset ser man udover en endeløs slette, og i retning mod havet er der intet fjeld og ingen klippe, som bringer l(ystens fjelde i erindring. Øen er mere end en halv mil i omkreds, og dog er den kanske ikke over 40 fod høi. Vandet finder af den grund ikke afløb,- og den største del af landet er aaret rundt myr. Og det er skade, for ogsaa her er jordbunden ellers meget god. Øen føder da ogsaa, som den nu er, 40 kjør og 4 heste, som trænges til ager- landet, og mange faar, deriblandt flere spanske. Den tilhører kapellanen til Alstahaug præste eld, som ogsaa bor paa øen.» Syd for Søndre Herø ligger Tenna, skilt fra den ved det 20O m brede Tensund. Længden fra nordøst til sydvest er 4.5 km., den største bredde 1.5 km. Det er en lav ø med flere smaa- bugter paa sydsiden. Endel bebygning ligger paa dens nordre del. Paa dens syd- og østside er der nogle mindre øer, som Bu- øen og Andoen. Vest for Herøerne og skilt fra disse ved smale sunde ligger flere temmelig lave smaaøer, som Indre Øksningen med flere gaarde og pladse, høieste top er 58 m.; Ytre Øksningen med 6 gaarde og flere pladse, kort nordenfor, er noget høiere, 97 m.; Ifielms- øen med 2 gaarde og 2 pladse ligger vest for Indre Øksningen og naar i søndre del 78 m. o. h.; Varøen med 2 gaarde ligger 1.3 km. vest for Ytre Øksningen og er den høieste ø; toppen paa østsiden er 121 m.; desuden er der flere mindre øer. Staulen er fuld af myr og fjeldknauser og ligger 15O m. vest