Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/353

Denne siden er ikke korrekturlest


340 Nom)1.AN1)s Amt for Dønnas sydvestre del; paa dens vestside er flere bugter. Paa øens nordstrand ligger flere pladse. Saavel nord som vest for øen er flere mindre øer, som 1S‘eløen, der er tæt bebygget. Nor-d for disse øer og skilt fra demy ved den omkring 2.5 km. brede SildøjZjord ligger Maasvær, som er en samling lave smaa- øer; de største er Skipø, Brandø, Sørø, Helø, Sildø, I‘angø og Gryfø; nordligst i været ligger Asperodden, Mellemodden, Imleroddeu, Store Ravnø, Lille Ravnø, Maasvær, Stubbø og Melkeøen. Store Ravnø er noget over 30 m. o. h. Kalholmerne er en klynge af smaaholmer; de største er Brat- kalholmen, ()rmsøen, Skjaaskjærene, Bukalholmen og Al-søen; de ligger nord for Maasvær, hvorfra de skilles ved den ca. 2 km. brede fjordstrækning Kaasa. I øst for disse og nord for Viksfjorden er flere øer, som Vandve(l, en lav ø med myrstrækninger, smaatjern og fjeldknauser, hvoraf ingen naar saa høit som 3O m. o. h. Øen strækker sig fra nord mod syd, er 6 km. lang med nogenlunde jevn bredde, omkring 1.5 km. Foruden Vandvedgaardene ligger her nogle pladse paa den nordre og søndre del. Mindre øer, som omgiver Vandveds sydside, vestside og nord- side, er Se(jøen, Ba-skam med 1 gaard, Lammøen med I gaard og I plads. Slapø, Buøen med l gaard og Lille Vandved med l gaard og l plads. . Øst for Vandved i 1 km.s afstand ligger Slapøen, hvis længde fra nordøst til sydvest er 4 km., med en største bredde omtrent midt paa øen af 1.5 km. Der er nogle parallelt løbende smaa aasstrækninger, skilte ved dybe, myrfyldte gjel. Den høieste top er Slapøtaarnet, 1OO m., paa øens østre del. Nogle gaarde og pladse ligger paa øens nordøstre del. Mellem denne ø og Vandved er nogle mindre øer, som Hest- øen og Kalvøerne med flere. I-Iavsteinen, O.2 km. øst for Vandveds nordre del, har nogle mindre bugter og er fra nord til syd 2.5 km. med en største bredde 1.5 km. Dens søndre del er myrIændt; paa den nordre naar aaserne 80 m. o. h. I-Iavsteingaardene og 2 pladse ligger paa dens nordvestre strand. Nærmere Dønna er en række smaaøer, fra sydvest mod nord- øst saaledes Gjesøen med l plads, Rau-nøen med l gaard og 1 plads, Søndre Og Nordre Sandøen og ]Oeøen. Denne sidste, der er størst, har to adskilte aaser, den vestligste er den høieste og største, indtil 86 m. Vest for Skibaatsværfjorden og 3.5 km. vest for KalhoImerne ligger Skibaatsvær, som er en samling af mangfoldige smaa, klippe- fulde øer, hvis største høide gaar op til 21 m. o. h. I været er der 2 gaarde og 2 pladse.