Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/355

Denne siden er ikke korrekturlest


342 NoR1)1.AN1)s Amt øerne, Strømøen, Halsan, Buøerne, Laukholmen, Langøen, Kvaløen, Ytterøen, Inderøen, Nordøen. Klø“ftøen og vestligst i været Storsli- braken. Paa Nordøen ligger 4 gaarde og et par pladse; desuden er der bebygning paa flere af de andre øer, Inderøen, Ytterøen, Laukholmen, Halsan og Verniksøen. Oftest er det temmelig udgrundt omkring øer og skjær i de fleste øgrupper, saa de har et helt forskjelligt udseende ved flod og fjære. Geologi. Det faste fjeld i Herø herred er dels glimmer- skifer-marmorlagene med den overliggende yngre gneis, dels er det granit. Gneis liggende over glimmerskiferlagene forekommer paa Dønna, og tvert over øen gaar der et bælte af porfyrgranit fra Dalsvaagen til Breiviken efter glimmerskiferens og gneisens strøg. Kalksten eller marmor optræder paa flere steder. De mindre øer bestaar dels af granit, saaledes det meste af Skorpen, dele af Herøerne o. s. v., men mange af de mindre øer bestaar ogsaa af skifer og gneis. Huler i Herø herred er tidligere omtalt (bind I, pag. 206). Sammen med hulerne er der ogsaa strandlinjer, som vidner om landets stigning, og terrasser og ler med sjøskjæl. Paa øen Skorpen er der i granit en strandlinje langs hele øens øst- og sydside, 10O m. o. h. I den sydvestre side af Skorpen er der nogle huleri samme niveau som strandlinjen. I østsiden af GuL9fadj)eld paa Dønna er en strandlinje 95 m. o. h. - Omtrent l km. sydvest for gaarden Holand paa Dønna er der en vold af store rullede stene i en høide af 93 m. o. h.; og om- trent 2 km. længere mod nord ved Hildset er en strandlinje i fast berg 92 m. o. h. Ved Nordbjøm paa Dønna er der to terrasser i høiderne 78 og 70 m. o. h. Omtrent midt inde i skaret mellem LillemZk og Hild-set paa Dønna ligger der en strandvold 59 m. o. h., og ved GuIstad er der en fremtrædende terrasse 47 m. o. h. “ Ved Straumavøm paa Dønna er i lerlag 6O m. o. h. fundet 10 arter af sjøskjæl. Omtrent 2 km. vest for Hæstad paa Dønna er der ved foden af Dømaestind en bred skraanende strandflade, hvis øverste kant naar op til 59 m. o. h. Lidt nedenfor denne strandflade er 4O m. o. h. fundet 6 arter af sjøskjæl. I det skar, som gaar tversover det sydlige af Dønna mellem Skar og Einviken, er der fjæresand med glatrullede stene hele