Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/356

Denne siden er ikke korrekturlest


HERØ HERRED. 343 veien. Denne sand naar op til en strandvold øverst i skaret i en høide af 59 m. o. h. Vestenfor strandvolden 48 m. o. h. er i sanden fundet nogle skarpkan1ede, helt fremmede flintstykker, som indeholder fossiler. Paa Dønna er der mange lave terrasser og strandbanker. Ved Aah-vik paa det sydligste af øen bestaar saaledes næsten alle gaardens jorder, under madjordlaget, af ren skjælsand. Disse skjælsandafleiringer her danner fremtrædende terrasser. Ved den øverste rand af disse ligger der gjerne en bræm af strandvolde, bestaaende af store rullede stene, op til 25 m. o. h. Paa vestsiden af fjeldet Dønmanden og ved Breiviken er der en lang terrasse 25 m. o. h. Arter af sjøskjæl er fundne i terrassen ved Breivil(en. Omtrent Ve km. nord for det inderste af Øivaagen i Herø, vestlig paa Dønna, er i ler i bunden af en myr omtrent 20 m. o. h. fundet lå arter sjøskjæl. Opefter bergknauserne omkring denne myr ligger der strand- volde 10 m. høiere end myren eller op til en høide af 3O m. o. h. Gaarden Holand ligger paa en vakker terrasse 31 m. o. h., og omtrent midtveis mellem Mevike)a og SoMeld er en strandvold i en høide af 3O m. o. h. Ved veien mellem Nordviken og Skei, omtrent 1ËZs km. syd- vest for Skei, er i det øverste af en strandbanke, 25 m. o. h., fundet 9 arter sjøskjæl. Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 456). Herredets elve er alle smaa: det er Gaanga, ()ffotvatns vasdrag, Straumabækken og Hæstadbækken. Der er l15 vande i Herø herred, men de er alle smaa. Areal af indsjøer: Km.C Storvatn . . . O.2 Mastuvatn . . 0.2 Straumavatn .... . O.2 01fotvatn ...... . O.6 1 vand øst for 01fotvatn . . O.3 110 smaavande ........ l .3 Tilsammen 2.8 De største vande i Herø herred ligger paa Dønna: HolandstrandCatn er l.5 km. langt og paa det bredeste O.25 km. Søndre Straumavatn l.5 km. langt og ganske smalt. Olj’otvatn, l.5 km. langt og 0.5 km. bredt, ligger kun ca. 1 m. o. h., saa sjøen ved stor flod gaar op i det. Bugten uden-