Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/362

Denne siden er ikke korrekturlest


I-lERØ I-IERRED. 349 Middelprisen i l905 pr. favn birkeved var 12 a 16 kr., for furu 12 a l4 kr. og for gran 10 a 13 kr. Middelprisen pr. tylvt bygningstømmer i l905 var 18 a 22 kr. Der drives i Herø kun saa meget torvdrift, at der er nok torv for behovet Der er store myrer i Herø herred. En stor del af Vandved, Havsteine)?, Slapøen og paa Dønna Skagalandet samt strøget om Straumavøtu, F-inbuvaln og Mastuvatn er myr. Ogsaa flere andre øer, som Staulen, tildels Herøerne og enkelte andre, er myrlændte. Jordbunden er i det hele myrlændt. Myrerne er som regel farbare, i regntiden bløde. De an- vendes til slaatteland og beitesmark. Multemyrer skaffer af og til udbytte. Multemyrerne paa Vandved er store, og enkelte aar sælges derfra ca. 20 tønder multer. Hei-ø herred er rigt paa sjøfugl; der er efugl, maaser, teiste, terner, skarv, havlom, forskjellige ænder samt graagaas. Ryper holder i almindelighed til i fjeldene paa Dørma; ogsaa paa Her-ø, Nautø og andre øer er der ikke faa ryper. Jagt drives som næringsvei af nogle enkelte. Et ganske usædvanligt felt for fuglejagt af forskjellig art er øen Vandved. Her er ryper, forskjellige ænder-, graagaas og bekkasiner. Øen er flad, med mange smaa gjel, myrlændt og fuld af tjern og smaavande, har kra.tskog og er ikke saa liden. Her er godt rypeland. Paa Brokholmen tæt øst for Æsø paa sydsiden af Dønnessund forekommer svovlkis. Kalksten og marmor forekommer paa flere steder i glimmer- skiferformationen. Fiskeri. Kystfiske drives hele aaret fra forskjellige steder i lærredet og optil et par mil ti1sjøs, derimod drives ikke havfiske. Hjemmefisket er af stor betydning ; det drives med liner, tildels dybsagn, samt trerumsbaade og otringer, delvis ogsaa sørings- sneiseilsbaade. Hjemmefisket er den væsentligste næringsvei. Under vinterskreifisket kommer endel fremmede fiskere, tildels ogsaa under vaar- og sommerfisket. Uerfisket foregaar med dybsagn og er noksaa betydeligt og meget lønnende. Der fiskes lidt seimort af og til i hjemmesundene, og den benyttes til kreaturføde. Der er 3 ishuse.