Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/363

Denne siden er ikke korrekturlest


350 NoR1)1.AN1)S Amt Fiskeri er Herø herreds hovednæringsvei. Det drives hele aaret igjennem til dagligt forbrug. Der fiskes torsk, sei, uer og kveite. “ Torsken og seien tilvirkes som regel til tørfisk eller rundfisk. Uer og kveite saItes til hushol(lningen eller sælges. Hvert aar reiser endel af egnene befolkning paa Lofotfiske og Finmarksfiske. Silden siger af og til ind om høsten, fra midten af juli til henimod slutningen af september og senere, og i den tid foregaar det vigtigste sildefiske. Om vaaren fiskes gjerne kun endel smaa- sild med garn til agn. Fra et par vær foregaar vinterfiske, saaledes ligger i Sand- sundvær hver vinter mange baadlag, og paa Moholmen i Skibaatsvær ikke faa baade. Torsken virkes til tørfisk, naar den ikke sælges raa til hande1sstederne. . Som steder, hvor der i tidernes løb har været ort betyde- lige stæng, nævnes Sandvær, Nordj’ærffvaagen (paa nordsiden af Søndre Herø), Hestøsundet, Labugten, :1akviksundet, Aakviken, strøget omkring Staulen. Ogsaa i Nordherøvaagen, SkagajÎjordens bugter og i Nordvikvaagen har der været stængt sild. I det hele er disse steder anseede for gode egne for sildefiske. Paa sydsiden af I-lerøerne og ved øerne længere indover langs Dønnessund fiskes mindre. Tidligere skal være gjort stæng om Hjartø, Tranø, Ormsø og deromkring, men disse steder har paa længe ikke været søgt af silden. Laksefiskeri drives langs kysterne paa forskjellige steder og kan undertiden give godt udbytte. Herø er et af Nordlands amts fiskerigeste herreder. Samlet udbytte af fiskerierne i Herø herred: “ 1903. 1904. 1905. 19o6. Kr. Ex. Ex. Ex-. Fedsildfiske . . . 17 408 9O 90O 360 - Skreifiske .... . 83 724 161 390 259 470 181 422 Smaasildfiske ..... - - - 22 170 Laks- og sjøørretfiske . . - - - - Andre fiskerier .... 42 356 37 334 24 675 52 520 Tilsammen l43 488 289 624 284 505 256 1l2 I 1898 var der i Sandsundvær 236 fiskere, der havde et udbytte af 115000 skrei, i 19OO 224 fiskere med 94 000 skrei. Herø havde i 1905 1l landhandlere. De vigtigste han- delssteder angives at være Nor(lvik, .4akvik, Øksningen, Tenna og Løvø. Der er ingen ølret. O