Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/364

Denne siden er ikke korrekturlest


HEBø HERRE1). 351 Damskibsanlebssteder er der i Here her-red paa Aakvik, Bjern, Herøholmen, Løoøen, Nordviken, Skaga, Slapøen, Øivaagen og Øksningen. Poststationer er der paa de samme steder samt desuden paa Sandvær, Sandsundvær, kun i fisketiden (februar--april), og Skibaat-S-oær, kun i flsketiden (februar-marts). H e r ø s p a r e b a n k, oprettet 1882, havde 1ste januar 1904 en forvaltningskapita1 paa l36 756 kr. Der er følgende rigs telefon statione1-: Aakvik, Bjern, Herøholmen, Løvøen, Nordviken, Øivaagen og Øksningen. Her-redets bebygnin g ligger helt umiddelbart ved kysten, men paa Dønna ogsaa i nogen afstand fra denne i smaadalene. De fleste gaarde ligger paa Dønna, der har 28 gaardsnummere, nogenlunde jevnt spredt langs øens kyst; nogle ligger i dalen fra HøIen til Dalsvaagen. - Andre øer med gaarde er Langoen, Ytteroen, Inderøen og Nord- øen, alle i Sandvær, Andøen, Tenna, Ser-Herø, Nor-d Hero, Seløen, 1’tre Øksningen, Indre Øksningen, Hjelmsø, Knapsodden, Indre Varøen, Ytre Vareen, Sildøen, Maas“oær, Inderoen, Søndre Gaasvær, Nordre Gaasoær, I;yng-oær, Inderholmen, Skibaat.s“oær, Slapoen, Store Vandved, Lille Vandved, Havsteinen, Ravnoen og meøen. Husene er gode og vel vedligeholdte. De er laftværks tømmer- huse, oftest i 2 etager og temmelig store, i regelen malede. Selv pladsene er undertiden bebyggede med 2-etages huse, som ser ret stadselige ud. Til tagtækniug benyttes som regel torv. Gaarde og pladse er forsynede med nest og sjøboder. Bebygningen og befo1kningen er fordelt saaledes: Antal beboede øens nu-n. huse. IPolkemængde. Tenna . . 39 271 Ser-Herø . . . . 30 2 l 5 Nord-Herø . . . . 4 3 294 Ytre Øksningen . . 31 l 64 Seløen .... . 18 I l 2 Del af Dønna . . . 173 l l36 Staulen . . . . 26 l 31 Store Vandved . . 1 9 14 9 W 73 andre øer ..... 2l8 1 434 Paa Bjørn paa Dønnas østkyst er en mængde smaahuse til brug under markedsstevnet; nogle er tømrede, andre op-