Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/37

Denne siden er ikke korrekturlest


24 NORDLANDS AMT. forekommende Narrevik eller Narvik med kort vokal i første stavelse, som er oprindelig Knarravik, af knǫrr m., et slags handelsfartøi. Efter formen kunde det være 2Warðarm7k, af gude- navnet 2V3ǫrðr, ligesom Nardo i Strinden af oldnorsk 2N3arðar- hdll, da oprindelig rð i denne egn nu 11dtales som r. Den ene af formerne fra 1567 kunde tale for denne forklaring. Første led kunde ogsaa være mandsnavnet Nar;fl, som i Narud og Nar- holo i Ringsaker. Da nör, trangt sted i vand eller sjø, i navne nu undertiden er bleven til Nar-, som i Narum i Vestre Toten, i middelalderen Nor-eimer, er det maaske heller ikke ude- lukket, at det kunde komme deraf og være samme navn som Norvik i Ytterøen; navnets første led maatte isaafald sigte til det snevre indløb af Beisfjorden straks indenfor viken. Den sidste forklaring er dog mindre sandsynlig Afstanden fra Narvik sjøveien angives saaledes af dampskibs- selskaberne i sjømil a 7.4 km.: Til Vadsø. . . . . 121 sjømil. » Vardø. . . . 1l1 -- » Hammerfest . . . 66 - » Tromsø . . . 36 - » Bodø . . . 29 - » Trondhjem . . . lO5 - » Bergen . . . 169 - » Stavanger . . . 194 - » Kristiansand . . . 22O - » Kristiania . . . 261 -- » Hamburg .... 293 - Byens grændser. Følgende gaarde og brug blev delvis eller i sin helhed indlemmede i kjøbstaden Narvik: Gaards-nr. 38, Taraldsvik, “af skyld 4.25 mark. Navnet er Sammensætning med mandsnavnet Tarald, en nyere form af þörald. Gaards-nr. 39, L‘illevik, af skyld 1.38 mark, gaards-nr. 40, Fram- nes, af skyld 6.57 mark. Gaarden Framnes ligger forrest paa neset mellem Rombaksfjo1-den og Beisfjorden. Navnet betyder vel «det fremspringende nes». Men det er ogsaa muligt, at det be- tegner «det forreste», sammenlignet med indenfor1iggende nes i Rombaksfjorden og Beisfjorden. Gaards-nr. 4l, Namik med Oscarsborg og Gustavsberg, af skyld 3.96 mai-k, samt gaards-nr. 42, Fagernes, af skyld 5.46 mark. Den samlede matrikulskyld er 21.62 mark, som saaledes for største delen udgaar af Ankenes matrikul. Fagernes havde ingen udsæd i 1900. l)er var af husdyr 1 hest, 3 kjør, 5 svin, 20 høns, 1 arbeidsvogn og 2 arbeids-