Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/370

Denne siden er ikke korrekturlest


Hr-:Bø HEBBEn. 357 ()lj’oten, gammelt navn Ugluj’ötr. Første led er ugla, ugla, sidste led j’ötr, fod, som bruges i mange stedsnavne, hvori første led i regelen er et dyrenavn, og som vel oftest oprindelig er navne paa fjelde, navnlig lavere udløbere af fjelde; de kan sam- menlignes med navne paa fjeldpartier, som er sammensat med -]mæ. Jevnfør Folafoten, Lofoten og Vargfötr. Her sigter navnet maaske til en aas nordenfor gaarden, som har et noget takket omrids, og paa hvilken der ytterst hæver sig en.fjeldkoll. Holand, gammelt navn Höland. Hildset, gammelt navn Hildarsetr, af kvindenavnet Hildr og setr. Første led kan dog ogsaa lige godt være et af mands- navnene Hildir eller Hilduljr. IOelsnes, gammelt navn Ketilsnes, sammensat med mands- navnet Ketill. i Gulstad, gammelt navn Gullastaðir, sammensat med mands- navnet Gulli, vistnok oprindelig en kjæleform af Guðlaugr, Guð- leij’r eller Guðleikr. Gjesjjorden kan være Geitisjjǫrðr, sammensat med mands- navnet Geit‘in, men kan her ogsaa være et gammelt fjordnavn, Geitir, svarende til elvenavnet Geit. Gaarden ligger ved en fjord, som gjennem et smalt indløb skjærer dybt ind i Dønna paa øst- siden. Da der i sundet maa gaa en stærk strøm ved flod og fjære, kan navnet hænge sammen med geisa, at bruse. Berj-jorden er sandsynlig oprindelig Beru“flǫrðr, sammensat med elvenavnet Bera, som her isaafald maa have tilhørt den bæk, som gaar forbi gaarden og danner afløbet for et indenfor liggende vand. Dalsvaag, gammelt navn Dalsvágr, af dalr, dal, og vágr, vaag, indelukket vik. Gaarden ligger ved en vik, fra hvilken der gaar en dyb lavning, som fortsættes med Holandsvøtn og Olfotvatn tvers over Dønna. Dette er den dal, hvortil der maa sigtes i navnet Hangbjørn. Bjørn, egentlig dyrenavnet, findes ofte som fjeld- navn. Man har ogsaa søgt at forklare navnet som en dativform af bjgrg, et fremstikkende, høit og brat fjeld. I dette navn falder g jevnlig bort. Første led, Hang-, antages at være oprindelig Hǫgna-, af mandsnavnet Hǫgni. En anden mulighed er vel, at første led staar i forbindelse med hanga og hentyder til den bratte, udoverhængende fjeldside. Enge.s“vik, gammelt navn Inøaldsv[k, sammensat med mands- navnet Ingjaldr. Første led kan dog ogsaa være genitiv af engi, eng. Teistad. Sandsynlig oprindelig Teitsstaðir, sammensat med mandsnavnet Teilr. Skar-, gammelt navn Skar-ð, skar, ligger ved den østre ende af en dyb, smal indsænkning mellem høie fjelde, som gaar tvers over den sydligste del af Dønna.