Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/371

Denne siden er ikke korrekturlest


358 NORDLANDS AMT. Be)Oamin Da.ss, 1706-75, skolemand og lærd, blev født paa gaarden Skar i Herø. Ven Westen tog ham med til Trondhjem for at uddanne ham til missionen; han kom til Kjøbenhavn og udnævntes 1734 til rektor ved Trondhjems skole. I 175l tog han afsked, og hans elev Gerhard Schøning blev hans eftermand. I 1768 flyttede han til Sorø, og han døde i 1775 i Kjøbenhavn Han var en duelig rektor og var virksom til at yde Suhm og Srhening hjælp i deres videnskabelige arbeider. Hjartøen. Her synes det efter øens form at kunne være rime- ligt at aflede navnet af hjarta, hjerte. Ormsøen, gammelt navn Ormsey, sammensat med mandsnavnet Ormr. Æsøæ1, gammelt navn maaske Eiðsøy, af eið. Levøen, gammelt navn Laufey, den med løvskog bevoksede ø. Skorpen findes som ønavn paa mange steder langs kysten, undertiden ogsaa som fjeldnavn inde i landet. Maa vel sættes i forbindelse med Skorpa, skorpe. Thomas Angells stij”telser havdei Herø herred 15 gaarde af samlet skyld 36.79 n1ark. De1-af var i l907 solgt 9 gaarde af skyld 20.7O mark, og usolgt 6 gaarde af skyld 16.09 mark. De solgte gaarde var brugsnummere af Knapsodden, Varøen, indre, Var- øen, ytre, Gaasvær, søndre, Maasvær, Sildøen, Ravnøen, Sol- fjeld. De usolgte brugsnumme1-e af Gaasvær, nordre, Indre Odden, Berfjo1-den og Hæstad. 0ldfund. Stenalder . . . -- Broncealder . ’. . - Ældre jernalder . . . 2 Yngre jernalder . . . 11 Sum 13 FI1l“l(1 fra den ældre jernalder er der fra Gjesflordeen. I en haug med gravkammer af heller, fyldt med runde stene, fandtes et «brystbillede» af marmor, en dragehovedspænde af selv med spiralnaal, 47 glasperler, en liden sølvring og en anden mindre ring af bronce, klinknagler og et forrustet sværd. Ved .-1akvik paa l)ønna er i en haug fundet en broncepincet, som har havt en kjæde af smaa bronceringe. Af de yngre jernaldersfund kan mærkes: Ved .-1akoik er i en sandhaug fundet en stenskaal med jern- hanker, rester af et tveegget sværd, nemlig haandtaget og lidt af klingen, et udskaaret stykke af en hvalbenplade, en sølvnaal