Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/376

Denne siden er ikke korrekturlest


Dennes herred. Dennes herred (87.18 km.2, i 1891 I 530 indbyggere, i l900 l439 indbyggere) udgjør Dennes sogn af Nesne præstegjeld. W Her-redet udgjør endel af Nes-ne lens“mandsdistrikt og thinglag. Herredets navn er oprindelig gaardnavn. Øens navn udtales Denna, det gamle navn er DyZg“arnes, sammensat med genitiv af eens navn Dyn. Dette maa hænge sammen med dynja, at denne, og hentyde til havets denning mod kysten. Gaarden Dennes ligger paa den nordligste, smalere del af Denna, som kan op- fattes som et fremskydende nes. Dennes herred bestaar af eer og dele af eer. Dennes annekskirke under Nesne præstegjeld ligger paa een Denna, ca. 2.7 km. syd for eens nordspids paa nordlig bredde 66Ó 12‘ 15“ og lo 52‘ l4“ 1ængde øst for Kristiania meridian. Herredets ster ste udstrækning fra nord til syd er 20 km. og fra øst til vest 33 km. Herredet omgives af Lure, Nesne og Herre herreder. I vest danner havet grændsen. Af Dennes herreds samlede areal, 87.2 km.9, er intet fastland. Dennes herred har ialt 305 eer, holmer og skjær. Øer: Del af Tomma. . . 21.4 km.2 Del af Lekta . . 12.0 » Store Hjarte . . 0.3 »