Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/377

Denne siden er ikke korrekturlest


364 NoB1)1.AN1)S AMT. Lil1e Hjartø . . 0.3 km.9 Del af Dønna . . 4l.5 » Stavsengøen . . . 0.3 » Aakerøen . . 0.5 » Rensøen . . O.2 » Aansøen . . 0.1 » Utøen. . . O.5 » Storøen . . O.2 » Risøen . . . 0.7 » Hel1erøen . . . O.5 » Kvitmaasøen . . 0.6 » Torstenbergøen .... . 0.4 » Store Traagøen .... . O.2 » Del af Lille Engholmen. . . 0.1 » Del af Bukkøen . . . . 0.3 » Store Engho1men . . O.2 » Store Kalvøen . . . 0.1 2 Mandø . . . O.2 » Store Grenøen . . O.2 » Vestre Frøien . . O.2 » 282 smaaøer . .... 6.2 » Tilsammen 87.2 km.2 Dønnes herred indbefatter den nordre del af øen Dønna, den vestre del af øerne Løkta og Tomma samt øgrupperne Aa.s“uær. Den største ø i Dennes herred, Dø)ma, har et samlet areal af 135.42 km.9, hvoraf 41.52 km.9 i øens nordre del tilhører Dønnes herred, resten Herø herred. Den nordre del af Dønna er i det hele lav og har en uregel- mæssig form; kysten er stærkt indskaaret af større og mindre bugter. Især er vestkysten af øen stærkt sønderskaaret. Vest for gaarden Glein er bredden af øen kun l.3 km. Den del af Dønna, der tilhører Dønnes herred, har snaue aaser med større og mindre myrer og myrhalser. Aasernes og tildels ogsaa ha1vøernes retning er paa vest- siden fra sydvest til nordøst. Vest for Dønnes kirke ligger Nordre DøIl)lVB8ff8Zd, l27 m. høit, med temmelig steile skraaninger mod nordvest og med noget løvkrat. Længere mod nordøst ligger 3 miud1-e, adskilte aaser: Hab- ben, 65 m., Meaasen, 63 m., og Kalkleppen, 69 m. høi. Nordøst for disse aaser er bakkeland; mod vest ligger en myr.