Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/379

Denne siden er ikke korrekturlest


366 l NORDLANDS AMT. Sydvestlig paa øen ligger Kobberdals)îjeldet, 129 m., med ujevn overflade. Syd og øst for Kobber-dalsfjeldet er bakkeland i et belte ned mod kysten, hvor der er nogle gaarde og pladse, som Kob- berdal, Ekran og Sandaaker. Vest for fjeldet, ned mod Svinviken og Breiviken, er lavt og temmelig fladt. Her ligger endel pladse. Paa grændsen af Nesne herred øst for Sandaaker er øens høieste fjeld, Sandaakerj)eld, 236 m. Paa den nordvestre del af øen eller paa halvøen nord for Nordre Hovsvaagen er en aas, Skolpen, 80 m., med ujevn, knau- set overflade. Paa øens nordre del øst for Skolpen er der lavt bakkeland med ikke saa lidet opdyrket mark om gaardene Hov og plad- sene Børsvik. Der er ikke skog eller krat paa øen. Tomma er en bjergfuld ø, ligger nordøst for Dønna og nord for Løkta, skilt fra disse to øer ved Stigjýorden. Tommas areal er 48.36 km.2, hvoraf den vestre del, 21.42 km.9, tilhører Dønnes herred, resten Nesne herred. Især den sydvestlige kyst har mange bugter og viker. Tomma har et for-land omkring gaarden Husby som en sti-andflade, og saa stiger landet temmelig steilt til tinde1-. Et dalføre gaar over øen fra gaarden Tønsvik i vest til Forslan(l paa østkysten. Fjeldsiderne er ofte steile; i de nedre dele er der græs og mos, enkelte steder lidt kratskog langs fjeldfoden. Høiere op er fjeldene nøgne, og øverst er der spidse takker. Breitind, 821 m., ligger 3 km. nordøst for gaarden Husby paa grændsen mod Nesne herred med vid udsigt. Mod nordvest falder tinden og hele fjeldstrækningen først brat og senere slakere ned mod Forslandsdalen, hvis høieste skar ligger nord for Breitind, vel 210 m. o. h. Nord for Forslandsdalen ligger Breitomma, øverst med flere skarpe tinder, hvoraf den høieste og nordvestligste er 811 m. høi. Der er bratte og steile styrtninger. Paa nordsiden af gaarden Tommeide ligger de mærkelige 4 toppe Eidebælgene (udtales Ejab(ølgene) paa rad. Den søndre er 218 m. høi. Syd for Breitid ligger smaa koller og lmauser, græsbevoksede og mosklædte og delvis bevoksede med løvkrat. Derefter følger mod syd et bakkeland med endel opdyrket land under gaardene Husby med omliggende pladse. Fra Tøfl-S’b’ik og vestover langs kysten forbi pladsen Kvervan