Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/380

Denne siden er ikke korrekturlest


DØNNES I-IERRED. 367 er ogsaa dyrkede bakkepartier, og langs hele den vestre kyst er der dyrkbare strøg indtil et hundrede meters bredde. Om gaardene Tommeide er en større slette, der i øst støder til Breitommas fjeldfod og i nord begrændses af Eidebælgene. Nord for Breitomma gaar fra kysten Finvikdalm østover og syd om Tomskjævelen i Nesne herred. Det er en ganske vakker dal med terrasser, og elven har et dybt leie. Dalen har græs og endel løvkrat, siderne er steile med ur og fjeldstykker. Paa Tommas sydvestside, i Tønsviken, ligger flere øer og holmer. De største er Store og Lille Hjartø, skilt ved et 100 a 200 m. bredt sund. Lille Hjartø, den østligste, er l.3 km. lang og indtil 0.4 km. bred og naar ikke op til 30 m. o. h. Store IUartø er trods navnet noget mindre end Lille Hjartø; den er 1 km. lang og indtil 0.7 km. bred. Øen naar en høide af 48 m. o. h. Henimod 10 km. vest for Dønnas nordspids ligger øgruppen Lille Aasvær og Aa“s-vær. Lille Aa-svær bestaar af Stor-øen og omtrent 3O mindre øer. Paa Storøen er en plads. Aasvær ligger ca. 1.2 km. vest for Lille Aasvær og har mangfoldige øer, holmer og skjær, som alle er bjergfulde; nogle af de mindre øer er i forhold til størrelsen ganske høie, men kun nogle faa af øerne naar over 30 m. o. h. Flere har for- revne former. De større øer er som regel græsbevoksede; de mindre og lavere er ofte nøgne. De større øer ligger i værets nordøstre del, saaledes Risøen, 39 m., Hellerøen, 30 m., Kv“itmaasøen, 32 m., Torstenbergøen med flere. I den søndre og midtre del ligger Lille Engholmen, Store Engholmen med 2 gaarde og nogle pladse; Buøen, Kvaløerne og Bukkøerne. I midtre og vestre del ligger Burøen, 39 m., Store Mandøen, Store Grenøen, Baadstøøen, Store Ravnø med mange flere. I den nordvestre del ligger øerne Slyngen, hvoriblandt Hag- slyngen med lodsstation; Slyngøhøve, Gaasflesa og ytterst mod nord- vest Store Skarholmen. Sydvest for Aas-vær og skilt fra dette ved fjordst1-øget Raa.S-a ligger Moholmen, StorsI(jærene og Brødrene. Vest for Store .Ravnø, skilt fra denne ved Gjesnakraasa, ligger øerne Brakva. Risøen, Hellerøen, Kvitmaasøen og Torstenbergøen er tildels myrlændte Paa flere øer er der smaavande. Kystkonturerne er mange steder stærkt forrevne, idet bugter, viker og valer gaar ind i forskjellige retninger.