Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/381

Denne siden er ikke korrekturlest


368 NORDLANDS AMT. Geologi. Paa Dønna, Tomma og Løkta er skiferbergarter raadende, og paa alle tre øer forekommer kalksten eller marmor. Halvøerne har ofte sin længderetning efter skifernes strøg. Under- ordnet optræder ogsaa paa Dønnas midtre del granit, og paa Løkta har granit og porfyrgranit adskillig udbredelse. I Aasvær øgruppe er de nordlige øer granit, medens de sydligere øer om- kring Lille Aasvær er skifer. Ved veien mellem Nordviken og Skei, omtrent 1V2 km. syd- vest for Skei, forekommer i det øverste af en strandbanke, 25 m. o. h., 9 arter sjøskjæl. Omtrent 1 km. vest for Glein er fjæresanden opfyldt af skjæl- rester, 20 m.o. h.; 15 arter af sjøskjæl er fundne her. Ved vestenden af Skeisvatn paa Dønna er der en terrasse 18 m. o. h. Ved Hu-9by paa Tomma er der udstrakte flader af fjæresand med ler under. Disse naar op til 33 m. o. h. Huler i Dønnes herred er tidligere omtalt (bind I, pag. 206). Herredets vasdrag er tidligere omtalt (bind I, pag. 457). Elvene er smaa: saaledes bækken fra Vindvøtn, bækken fra Helgaavøtn, bækken gjennem Tønsvikdalen og Husbyb(ekken. Der er 28 indsjøer i Dønnes herred: xm.1 Skeisvatn .... . 0.7 Gleinsvatn, store . . 1.1 Gleinsvatn, lille. . . 0.1 Storvatn . . . . 0.3 24 smaavande . .... 0.4 Tilsammen 2.6 De fleste vande er smaa myrpytter. De største ligger paa Dø)ma, saaledes er Store Gleinsvatn, 7 m. o. h., i retning fra syd- vest til nordvest 2.7 km. langt og paa det bredeste 0.85 km. Det har gjennem en 250 m. lang strøm afløb til Ske‘12s-vatn, som ligger 2 m. o. h. og er 1.7 km. langt og indtil 0.6 km. bredt. I vandet ligger flere smaaøer. Gjennem en ganske kort bæk falder det ud i Kjeøsundet. Dille Gleinsvatn syd for gaarden Glein ligger 2 m. o. h. og er O.75 km. langt og indtil 0.2 km. bredt; det har afløb sydvest- over til Granvaagen. Stor-vatn, 4 m. o. h., har en meget uregelmæssig form med mange smaabugter; den vestre ende er som en lang, smal tarm; der er mange smaaholmer. Den største længde fra vestsydvest