Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/389

Denne siden er ikke korrekturlest


376 NORDLANDS AMT. Sam1et udbytte af fiskerierne i Dennes og Nesne: 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. Kr. Kr. Kr. Kr. W Kr. Skreifiske .... 16166 39105 106105 98400 78046 Fedsildfiske .... 4 64O 14 700 120 OOO 2O 8OO 22 5O0 Laks- og sjeerretfiske 5269 3021 4215 4496 4405 Andre fiskerier . . 7 OOO -- 1O OOO 10 OOO - Tilsammen 33075 56826 240320 133696 104951 I 19OO fiskedes i Aasvær 28 OOO skrei, i 1903 var der l77 fiskere og udbyttet 15O OOO skrei. Dennes havde i 1905 8 1andhandlere. I-Iandelssteder er Husby, Kobberdal, Glein, .4aker, Nordevaagen og Hovseng. Der er intet eludsalg. Da mpskibs anlebss teder er Aaker (Stavseng) Glein og Nordøvaagen, samt under vinter-fisket Aasvær, Kobberdal og Husby, samtlige i lokalruten. g Lods stationer er der i Aas-vær og Slyngen. Poststationer i Dennes heri-ed er: Paa Denna: Glein, Nordevaagen og Stavseng. Paa Lekta: Kobberdal. Paa Tomma: Hu-sby. Paa Aasvær er poststation i fisketiden fra januar til marts. Der er rigstelefonstation paa Dennes, Glein og Stavseng. Tættest er bebygningen paa Denna om det indre af Vaagsvaagen, ved Glein og (I?itterne-S. Dennas vestkyst er lidet bebygget. I det indre af een ligger Dennes gaard og Øvre Be. I 19OO havde De)ma inden Dennes he1-red 1l2 beboede huse og 789 indbyggere, Lekfa inden Dennes heri-ed 48 beboede huse og 308 indbyggere, Tomma inden Dennes herred 45 beboede huse og 235 i11dbyggere, 3 andre eer inden Dennes herred havde 1 6 beboede huse og 107 indbyggere, tilsammen 221 beboede huse og 1439 indbyggere I Dennes herred er befolkningen ren norsk. Der er kun et par finner. Dennes herreds matrikulskyld er 27l.O1 mark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 22 gaards- nummere, hvilke efter heri-edets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 12.32 mark. Ifølge den officielle Statistik for l900 var herredets gaards-