Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/393

Denne siden er ikke korrekturlest


380 NoRm‘AN1)S Amt 5.51 mark. Det gamle navn er Hof, et hedensk tompel. I dette amt findes navnet foruden her ogsaa i Lødingen, i Gimsø og i Hadse1. Der er 4 husmandspladse. Eierens og de 5 husmænds udsæd var i 1900: 2.5 bl. bYgɔ 1.5 hl. havre, l hl. havre til grønfoder og 2l.50 hl. poteter. 0.1 ar brugt til gulerødder, 0.6 ar til kaalrabi, 8 ar til lrave, deraf l ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 1 hest, 14 storfæ, 7 faar og 12 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Hov, gaards-nr. 19, bruge-nr. 2, kaldt Gaarden, af skyld 5.51mark, har 4 husmandspIadse. Tilsammen var udsæden i l900: 4.10 bl. byg, 2 hI. havre og l8 hI. poteter. O.10 ar brugt til gulerødder, 0.7O ar til kaalrabi, 1 ar til have, deraf 0.5 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: I hest, 14 storfæ, 17 faar, 2 svin og 16 høns. Der var I arbeidskjærre. Hov, gaards-nr. 19, bruge-nr. 3, kaldt Haugen, af skyld 5.49 mark, har 4 husmandspladse. Hovedbrugets udsæd var i 1900: 2. hl. byg og 12 hl. poteter. 0.2 ar brugt til gule- rødder, O.4 ar til kaalrabi, 2O ar til have, deraf I ar til kjøkken- havevækster. Husdyrhold: I hest, l1 storfæ, l2 faar, 1 svin og 5 høns. Der var 2 arbeidskjærrer. Hov, gaards-nr. 19, bruge-nr. 4 og 5, kaldt Hovsvaag, af skyld 5.62 mark, har 3 husmandspladse. Udsæden i l9OO var tilsammen: 3.25 hl. byg, I hl. havre til grønfoder og 17 hl. poteter. O.1 ar benyttet til gulerødder, O.8 ar til kaalrabi, l0 ar til have, deraf O.6 ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: I hest, 15 storfæ l2 faar, l svin og 10 høns. Der var 1 arbeidskjærre og I slaa- og meiemaskine. Husby, herredets næst største jordbrug, gammelt navn Húsa- býr, hvori sidste led er bær, býr, gaard. Navnet findes paa mange steder rundt omkring i landet og betyder sandsynligvis en gaard, som er vel bebygget med mange, gode eller prægtige huse. Gaards-Hr. 20, bruge-nr. 1, 2, 3, 4 og 5, tilsammen af skyld 24.81 mark, med l2 husmandsp1adse. Hovedbrugets udsæd var i l900: 8 hl. byg, 4 bl. havre, 4 hl. havre til grønfoder, 2O bl. poteter. 2O ar brugt til turnips. 2O ar have, deraf l ar til kjøkkenhavevækster. Husdyrhold: 5 heste, 27 storfæ, 14 faar, 2 svin og 2O høns. Der var 4 arbeidskjærrer, 2 slaa- og meie- maskiner og 1 saamaskine. For de 12 pladse var udsæden 2 hl. byg og 24 hl. poteter. O.5 ar brugt til gulerødder og 2.2.5 ar til kaalrabi. Husdyrhold: 2l stor-fæ, 27 faar og 34 høns. Ialt var i 190O 17 personlister for Husby. l7 eiendomme har mellem 3 og 5 skyldmark: Gaards-nr. l, brugs-nr. 3, Skei, af skyld 4.43 mark. Gaards-nr. 2, Vaag, brugs-nr. l, Kamman, af skyld 3.51 mark. Gaards-nr.