Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/394

Denne siden er ikke korrekturlest


ä DøNNES HEHBEu. 381 2, brugs-nr. 2, Vaag, af skyld 3.59 mark. Gaards-nr. 3, brugs-nr. 1, .4akerøen, af skyld 3.59 mark. Gaards-ur. 3, bruge-nr. 2, Aakerøen, af skyld 3.35 mark. Gaards-nr. 3, bruge-nr. l, Aaker, af skyld 3.03 mark. Gaards-nr. 6, bruge-nr. 4, 1Stavseng, af skyld 3.03 mark. Gaards-nr. 14, bruge-nr. 2, Glein, af skyld 3.65 mark, med 4 husmandspladse med jord og 2 andre pladse. Gaards-nr. 14, brugs-nr. 6, Glein, af skyld 3.95 mark, med 2 hus- mandspladse og I anden plads. Gaards-nr. 15 bruge-nr. 1, Breiv‘ik, kaldes Vollen, af skyld 3.41 mark, med 2 husmandspladse. Gaardsnr.15, brugs-nr. 2, Breiv‘ik, af skyld 3.28 mark, med 2 husmandspladse. Gaar(ls-nr. 20, brugs-nr. 6, Husby, af skyld 4.05 mark, med l husmandsplads. Gaards-nr. 21, bruge-nr. 1, Tønsvik, af skyld 3.51 mark. Gaards-nr. 21, bruge-nr. 2, Tønsvik, af skyld 3.68 mark. Gaards-nr. 2l, bruge-nr. 3, Tønsvik, af skyld 3.16 mark. Gaards-nr. 22, bruge-nr. l, Tommeide. af skyld 4.3O “n1ark. Gaar(ls-nr. 22, brugs-nr. 2, Tommeide, af skyld 4.80 mark. Gamle gaardnavne i Dønnes heri-ed foruden de an- førte er: Skei, gammelt navn SkeVið, d. e. bane til kapridning. Der er her en slette tvers over øen. Vaag, gammelt navn Vágr, vaag. liden bugt, gjerne en noget indelukket, ligger ved en bugt af Gjeisfjorden med temmelig smalt indløb. Kamman kaldes paa kartet Kammarken. Navnet sigter vel til det bagenfor liggende høie fjeld, en fortsætte1se af fjeldet Nubban. Kammen og Kammene bruges meget ofte i fjeldnavne, sigtende til en ujevn, takket kant. Aakerøen ligger nær udenfor Aaker, og navnet er vel her sammensat med dette gaardnavn. Aaker, gammelt navn Ah-r, ager. Stavseng, gammelt navn Stafsegn. Første led sigter vel her til det fremskydende, smale nes udenfor gaarden. Titternes ligger ved roden af et langt nes. Til forklaring af første led kunde man tænke paa elvenavnet Titra. Volnes. Første led er uden tvivl varða, var-de, her vel at forstaa om et sjømærke. Gaarden ligger ude paa et langt nes, hvor der er en liden høide. Rølvaag. Man kunde gjette paa, at første led indeholder et elveuavn Ryl1a. Der falder en aa ud i bunden af vaagen. En anden mulighed er maaske, at det er beslægtet med ryl, forhøi- ning, rygning. Aakvik, gammelt navn Akrvik. ê Sigerstad. Navnet forklares af mandsnavnet Sigarr eller et andet med Sig- begyndende personnavn, hvori r forekommer.