Side:Norges land og folk - Nordlands amt 3.djvu/397

Denne siden er ikke korrekturlest


384 NoP.n1.ANns AMT. Hovedveie og rode1agte bygdeveie er der ikke i herredet. A K jørbare veie er: Fra Aak-mik paa Dønnas østkyst fører ganske god kjørevei forbi Dennes kirke og gaard vestover til Brugge-viken paa øens vestkyst; den“er 3.2 km. lang. Fra Hus-by paa Tomma er en kjørevei til foden af Lavffeld. Dønnes herred var i 1902 delt i 6 skolekred se med 217 under-visningsberettigede børn, 2 lærere og 2 lærerinder. Ifølge skatteligningen- udgjorde den samlede antagne ind- tægt for 1905 l5O OO0 kr., formuen 38O O0O kr. Samlet herreds- skat for 1905 9l65 kr. fordelt paa 467 skatydere. Nesne l-uerred. Nesne herred (å8o.9 km.2, i 1891 3 395 indbyggere, i 19OO 3 355 indbyggere) udgjør Nesne sogn med Bardal kapel af Nesne præstegjeld. Herredet udgjør en del af Nesne lensmandsdistrikt og thinylag. Herredets gamle navn er Nesnar og er oprindelig et gaard- navn. Nesnar er en afledning af nes, nes. Det falder i betyd- ning sammen med det almindelige flertalsnavn Ne.sjar, Nesne, d.e. nesene. Der er ved gaarden flere mindre nes. Nesne kirke ligger vestligst paa den mellem Lillesjona og Ranen udstikkende halvø under nordlig bredde 66Ó 12‘ 2“ og under længde 2Ó 18’ 32“ øst for Kristiania meridian. Nesne hei-reds største længde fra nord til syd er ca. 40 km., og den største bredde fra øst til vest er ca. 36 km. Nesne herred omgives af Henmes, Mo, Rødø, Lurø, Dønnes, Herø og Sfamnes herreder. Af Nesne herreds samlede areal, 580.9 km.2, er 494 km.=‘’ fastland og 86.9 km.9 øer. Der er 35 øer i Nesne herred: xm.1 Handnesøen . . 34.0 Hugla . . . . l7 .8 Del af Tomma . . 26.9